5 najčastejších chýb tlačiarní OKI a riešenia, ktoré Vám v servise neponúknu

Svieti na displeji vašej tlačiarne OKI chyba s prívlastkom Service call a nič nehovoriacim číslom? Pomôžeme vám problém vyriešiť krok za krokom bez návštevy servisu.

Ak totiž máte v tlačiarni neoriginálne tonery a originálne kupovať nechcete, v servise vám pravdepodobne nebudú ochotní pomôcť.

Uvedené riešenia sú šité na mieru najbežnejším farebným a niektorým čiernobielym tlačiarňam OKI.


Inspection is required 142, 143: Error (chyba 142 a 143)

Chyby 142 a 143 upozorňujú na chybné usadenie zobrazovacieho valca. Problém ale nemusí byť iba v ňom. Je možné, že je chybne vložený už prenosový pás. Problém môže tiež byť v zaseknutom papieri pod prenosovým pásom. S chybou sa stretávame u farebných tlačiarní.


Riešenie:

1. Vyberte zobrazovací valec s tonermi a prenosový pás z tlačiarne.

2. Uistite sa, že pod pásom nie je zaseknutý papier. Ak áno, vyberte ho.

3. Vložte prenosový pás späť na miesto. Pás vkladajte do priestoru označeného šípkami pod správnym uhlom tak, aby šípky na prenosovom páse smerovali k šípkam v tlačiarni.

Usadenie prenosového pásu
Aby sme chybu 142 alebo 143 vymazali, je nutné správne usadiť prenosový pás.


4. Modré páčky na prenosovom páse zaistite do správnej polohy. Pri vkladaní pásu a uzamykaní páčok by nemal žiaden z dielov klásť odpor.

Modré páčky na prenosovom páse
Prenosový pás zaistíme na mieste modrými páčkami.

5. Vložte zobrazovací valec s tonermi do tlačiarne. Valec musí presne a hladko zapadnúť na určené miesto.


Service call 983: Fatal Error (chyba 983)

Chyba 983 upozorňuje na súčasné vloženie viacerých kaziet rovnakej farby do tlačiarne. Tlačiareň sa tak snaží zabrániť tomu, aby sa tonerový prášok nesprávnej farby dostal do zobrazovacej jednotky.

Chyba sa ale môže vyskytnúť aj v prípade, že v tlačiarni naraz používate tonery od rôznych výrobcov. Tie môžu obsahovať rôzne čipy a tlačiareň ich môže chybne vyhodnotiť. 


Riešenie:

1. Skontrolujte, či vkladáte tonerovú kazetu do správneho otvoru. Ak áno, môže sa jednať o chybný čip na niektorej z tonerových kaziet.

2. Pokiaľ si tonery plníte sami, overte, či na kazetu s tonerom inštalujete čip správnej farby.

3. Skontrolujte, či tonery používané v tlačiarni sú od rovnakého výrobcu. Ak nie, vymeňte ich.

Správne vloženie tonerov do tlačiarne OKI
Skontrolujte, či sú tonery vložené v správnom slote. Ak áno, môže sa jednať o chybu čipu na niektorej z tonerových kaziet.


Service call 980: Error (chyba 980)

Service call 980: Error signalizuje zaseknutý papier omotaný okolo valca zapekacej jednotky. Vyskytuje sa najčastejšie pri tlači stránok s vysokým pokrytím. Táto chyba sa bohužiaľ nedá celkom jednoducho odstrániť a nepomôže ani vybratie zaseknutého papiera. Štandardným postupom je výmena zapekacej jednotky, ktorá chybu vymaže.

Aby ste pravdepodobnosť tejto chyby minimalizovali, je dôležitá prevencia:

  • Používajte kvalitný papier. Bežný najlacnejší kancelársky papier býva označený triedou C, používajte preto aspoň triedu B, najlepšie A. Rozdiely v cene papiera sú minimálne, rozdiely v jeho kvalite značné.
  • Pri tlači fotografií používajte špeciálny tvrdší papier.
  • Pri tlači stránok s vysokým pokrytím používajte zadný výstupný zásobník papiera. Dráha papiera sa tak napriami a riziko omotania sa zníži. Zadný výstupný zásobník však nemožno použiť pri obojstrannej tlači.
Zadní výstupní zásobník OKI
Použitie zadného výstupného zásobníka v tlačiarňach OKI znižuje pravdepodobnosť chyby Service call 980: Error.


Pre niektoré prípady existuje lacnejšie riešenie, ktoré Vám predstavíme v našom sprievodcovi:

Service Call 231: Error 03 (Chyba 231)

Jedná sa o chybu, ktorá sa vyskytuje najmä vo farebných tlačiarňach OKI. Zobrazí sa v prípade problémov v komunikácii medzi tlačiarňou a tonerom.

Môže teda ísť o problém s kontaktom alebo o vadu čipu na konkrétnom toneri. Často sa ale táto chyba vyskytuje pri súčasnom používaní alternatívnych tonerov rôznych výrobcov v jednej tlačiarni.

Riešenie

1. Skontrolujte, či tonery používané v tlačiarni sú od rovnakého výrobcu. Ak nie, vymeňte ich.

2. Skontrolujte usadenie čipu na tonerovej kazete, prípadne ho usaďte do správnej polohy.

3. Očistite kontaktné plochy čipu a čítačky čipu v zobrazovacej jednotke suchou handričkou.

4. Pokiaľ máte tonery od rovnakého výrobcu s rovnakými čipmi, vymeňte kazetu, po vložení ktorej sa chyba zobrazuje.


Detailnejší popis riešenia chyby Service Call 231: Error 03 vrátane fotografií sme pre vás pripravili v samostatnom článku:


Error 613, 614, 615, 616 (chyba 613, 614, 615, 616)

Zobrazuje sa na displeji Error 613, aj keď je toner vložený v tlačiarni? Potom bude pravdepodobne problém v komunikácii medzi čipom na toneri a tlačiarňou.

Častejšie sa vyskytuje u čiernobielych tlačiarní OKI. Týka sa ale aj čierneho tonera u farebných tlačiarní.

Rovnaká chyba u ostatných farebných tonerov má označenia 614 (žltý toner), 615 (magenta toner), 616 (cyan toner).

Riešenie:

1. Skontrolujte, či ste do tlačiarne omylom nevložili štartovací toner. Štartovacie tonery dodávané s tlačiarňou neobsahujú čip, tlačiareň preto nemá ako spoznať, že je toner vložený

2. Niekedy pomôže opätovné usadenie tonera do tlačiarne. Vypnite tlačiareň, vyberte toner a očistite kontaktné plochy čipu na toneri suchou handričkou. Toner vložte do tlačiarne a tlačiareň zapnite.

3. U novších modelov, najmä u netestovaných renovovaných tonerov, môže byť čip otočený nesprávnym smerom. Otočením čipu môžete problém vyriešiť.

4. Ak žiadny z uvedených krokov nepomohol, nemusíte hneď meniť celý toner. Často pomôže len výmena čipu

Service call 134: Error

Súvisiace chyby:

  • Service call 131: Error
  • Service call 132: Error
  • Service call 133: Error

Chyby 131–134 signalizujú problém s pripojením LED tlačových hláv v tlačiarni.

Riešenie:

Ak sa nevykoná správne, môže opätovné zapojenie konektora do LED hlavy paradoxne spôsobiť viac škody ako úžitku.

Ako správne zapojiť LED hlavu, aby nedošlo ku skratu na základnej doske tlačiarne a permanentnej chybe 134? Všetko sa dozviete v našom sprievodcovi.


Získajte fotosprievodcu zadarmo:Nahlásit
chybu