Ako obísť upozornenie na neoriginálny toner v tlačiarňach OKI

Zobrazilo sa vám na displeji tlačiarne OKI hlásenie o vložení neoriginálneho tonera? Prečo sa toto upozornenie zobrazuje? A ako je možné ho odstrániť a pokračovať v tlači?

Podobne ako tlačiarne iných značiek aj niektoré modely tlačiarní OKI zobrazujú po vložení neoriginálneho tonera upozornenie, že nepoužívate originálny toner.

Rovnaké hlásenie sa objavuje aj pri prístupe k tlačiarni cez webové rozhranie. Jeho znenie sa pri rôznych modeloch líši. Pokiaľ je uvedené v angličtine, najčastejšie sa stretnete s týmito variantmi:

  • Unknown Consumable detected (Bol vložený neznámy spotrebný materiál)
  • Caution: Non-Genuine consumable detected (Pozor: bol vložený neoriginálny spotrebný materiál),
Upozornenie na neoriginálny toner vo webovom rozhraní tlačiarne OKI MC853, OKI MC873 a OKI MC883
Upozornenie na neoriginálny toner vo webovom rozhraní tlačiarní OKI MC853, OKI MC873 a OKI MC883.


Prečo sa upozornenie o vložení neoriginálneho tonera zobrazuje?

Výrobca sa vás snaží upozorniť, že ste do tlačiarne nevložili originálny toner. To môže byť užitočné v prípade, že ste boli o originalite práve vloženého tonera presvedčení. Pokiaľ neoriginálny toner používať nechcete, máte možnosť nahradiť ho tonerom iným, originálnym.


Dá sa hlásenie o vložení neoriginálneho tonera obísť?

Dobrou správou je, že dá. Upozornenie je jednorazové a po jeho odstránení vám tlačiareň v používaní vloženého tonera brániť nebude.

Tu je postup, ako hlásenie o vložení neoriginálneho tonera odstránite v niekoľkých modeloch tlačiarní:


Odstránenie hlásenia v tlačiarňach OKI C824, C834 a C844

Ak sa na displeji zobrazí "Caution: Non-Genuine consumable detected", postupujte nasledovne:

  1. Vypnite tlačiareň.
  2. Zapnite tlačiareň. Akonáhle sa na displeji zobrazí [PLEASE WAIT], stlačte a držte tlačidlo <<CANCEL>>.
  3. Uvoľnite tlačidlo, akonáhle sa na displeji zobrazí [Ready To Print].


Odstránenie hlásení v tlačiarňach MC853, MC873, MC883

Pokiaľ sa na displeji zobrazí "Unknown Consumable detected", postupujte nasledovne:

  • Vypnite tlačiareň.
  • Tlačiareň zapnite stačením a podržaním tlačidla [Clear].
  • Akonáhle sa na displeji zobrazí RAM CHECK 100 %, tlačidlo [Clear] uvoľnite.