7 hlásení tlačiarní OKI súvisiacich s náhradnými dielmi a ich riešenie 

Každá farebná laserová a LED tlačiareň obsahuje pásovú jednotku (tiež prenosový pás, transfer belt) a fixačnú jednotku (tiež zapekacia jednotka, fuser, fusing unit). Farebné tlačiarne OKI nie sú výnimkou.

S oboma dielmi sa zároveň spája niekoľko chybových kódov a hlásení, ktorými tlačiareň upozorňuje na to, že je s dielmi niečo v neporiadku. Na rozdiel od tlačiarní niektorých iných značiek sú však tlačiarne OKI konštruované ako skladačky a pásová aj fixačná jednotka je v nich jednoducho užívateľsky vymeniteľná.

S akými chybami sa teda môžete najčastejšie stretnúť a ako ich odstrániť?

Rýchly prehľad:

Error: 355 - vymeňte pásovú jednotku

Error: 330 - pásová jednotka nie je správne nainštalovaná

Error: 356 - plný zásobník odpadového tonera v pásovej jednotke

Error: 142, Error: 143 - chybné usadenie dielov v tlačiarni

Error: 354 - koniec životnosti zapekacej jednotky

Service Call 980: Error - zamotaný papier na valci zapekacej jednotky


Replace Belt 355: Belt Life / Belt Unit Life. Install New Belt Unit. Error: 355

Hlásenie "Nainštalujte novú pásovú jednotku. Životnosť pásovej jednotky. Chyba: 355 "poukazuje na nutnosť výmeny pásovej jednotky.

Štandardné riešenie: Vymeňte prenosový pás OKI za nový.

Návod na výmenu prenosového pásu v tlačiarňach OKI nájdete tiež v našom e-booku, ktorý si môžete stiahnuť ZDARMA.

Alternatívne riešenie: Ak je prenosový pás v dobrej kondícii, je možné predĺžiť dobu jeho používania vynulovaním počítadla. Špeciálne resetovaciu poistku s návodom na použitie máme aktuálne k dispozícii pre najbežnejšie tlačiarne OKI.

Dočasná prvá pomoc: Po otvorení a zatvorení výstupného zásobníka (veko nad tonermi) možno pokračovať v tlači.


Belt Unit not installed correctly. Re-set the Belt Unit. Error: 330

Chyba "Skontrolujte pásovú jednotku. Chyba: 330 "sa zobrazí v prípade, že prenosový pás nie je správne usadený v tlačiarni.

Riešenie: Skontrolujte usadenie prenosového pásu v tlačiarni a opravte ho. Návod na správne usadenie vrátane fotografií nájdete v špeciálnom e-booku venovanému tlačiarňam OKI.


Waste Toner Full. Install New Belt Unit. Error: 356

Súčasťou každej pásovej jednotky v tlačiarni OKI je špeciálny zásobník na odpadový toner. Keď sa zásobník naplní, tlačiareň zobrazí hlásenie "Nainštalujte novú pásovú jednotku. Životnosť pásovej jednotky. Chyba: 356 ".

Za normálnych okolností sa táto chyba vyskytuje celkom výnimočne. Pokiaľ ale predlžujete životnosť pásovej jednotky vynulovaním počítadla a odpadový zásobník nevyprázdnite, môžete sa s chybou 356 stretnúť.

Riešenie: Vymeňte pásovú jednotku OKI za novú.

Dočasná prvá pomoc: Otvorte a zatvorte výstupný zásobník (veko nad tonermi) a môžete pokračovať v tlači.

Prevencia: V prípade predĺženia životnosti pásovej jednotky OKI vynulovaním počítadla vyprázdnite odpadový zásobník prenosového pásu.Inspection is required. 142: Error Service Call 143: Error

Tieto chyby poukazujú na chybu v usadení obrazových valcov. Ich správne usadenie však úzko súvisí s usadením pásovej jednotky, a práve tu je obvykle príčina problému.

Ak pásová jednotka v tlačiarni nesedí, ovplyvní to pozíciu obrazových valcov a spôsobí jednu z vyššie spomínaných chýb.

Riešenie: Vyberte obrazové valce aj pásovú jednotku a znovu ich nainštalujte. Chcete vedieť, ako správne pásovú jednotku nainštalovať? Podrobný postup s fotografiami nájdete v našom e-booku.Install New Fuser Unit. Error: 354 Fuser Unit Life

"Nainštalujte novú fixačnú jednotku. Životnosť fixačnej jednotky, chyba: 354. "

Riešenie: Vymeňte fixačnú jednotku OKI.

Dočasná prvá pomoc: Po otvorení a zatvorení výstupného zásobníka (veko nad tonermi) možno pokračovať v tlači.

Alternatívne riešenie (len pre servisných technikov): Vynulujte počítadlo zapekacej jednotky pomocou špeciálneho resetu. Toto riešenie sa týka len fixačných jednotiek zakúpených samostatne (nie ako súčasť tlačiarne). Ako na to? Návod nájdete v našom e-booku.


Service Call 980: Error

Chyba 980 upozorňuje na papier zamotaný vo fixačnej jednotke. Táto chyba je permanentná a nezmizne ani po vybratí zaseknutého papiera. K zásekom papiera dôjde väčšinou pri tlači stránok s veľmi vysokým pokrytím všetkých farieb, najčastejšie v kombinácii s automatickou obojstrannou tlačou.

Riešenie: Vymeňte zapekaciu jednotku OKI za novú.


Alternatívne riešenie (len pre servisných technikov): Vynulujte chybu 980 pomocou špeciálnej resetovacie poistky. Toto riešenie sa týka len fixačných jednotiek zakúpených samostatne (nie ako súčasť tlačiarne). Ako na to? Návod nájdete v našom e-bookuNájdete v ňom tiež tipy pre prevenciu zásekov tohto typu.


Poraďte si s ďalšími chybami OKI bez návštevy servisu. Stiahnite si e-book zdarma:

Vyhľadanie náhradného dielu do tlačiarne OKI

Najrýchlejšia cesta na vyhľadanie správneho prenosového pásu či fixačnej jednotky do tlačiarne OKI? Do vyhľadávacieho poľa nižšie jednoducho zadajte váš model tlačiarne alebo jeho časť (napríklad pre model OKI MC363dn stačí zadať 363dn). Môžete tiež priamo zadať označenie dielu, ktorý hľadáte (napríklad 44472603).