20 hlásení tlačiarní OKI súvisiacich s papierom a ich riešenie

Zásek papiera alebo nevhodný formát papiera? Aj to sú udalosti, pri ktorých sa na displeji tlačiarní OKI zobrazí upozornenie s kódom chyby. Ako podľa neho spoznať, o aký problém ide a akej časti tlačiarne sa týka? Tento zoznam chýb a hlásení tlačiarní OKI vám dá odpovede. 

Okrem originálneho anglického znenia každej chyby nájdete v článku aj oficiálnu českú verziu jej znenia. Tá bohužiaľ hocikedy nie je prekladom anglického originálu, ako by používateľ očakával. Jej znenie sa navyše môže pri jednotlivých tlačiarňach líšiť. Preto pripájame aj vysvetlenie jednotlivých chýb a návody k riešeniu.


Rýchly prehľad:

Error 370, 371, 372 a 373 - zásek papiera pod prenosovým pásom

Error 380, 381, 382, 385, 389 - zásek papiera pod obrazovým valcom

Error 390 - zásek papiera pri podávaní z viacúčelového zásobníka

Error 391, 392, 393 - zásek papiera pri podávaní zo štandardného zásobníka

Error 400 - chyba formátu papiera

Error 401 - podanie viacerých papierov naraz

Error 460- nesprávny formát a typ papiera

Error 490, 491, 492, 493, 494 - prázdny zásobník na papier Paper jam has occurred under the belt unit or in the fuser unit. Please remove paper. Error: 370, 371, 372, 373


Slovenské znenie chyby: Otvorte kryt. Uviaznutie papiera. Výstupný zásobník. Chyba: 370, 371, 372, 373

Chyby 370-373 poukazujú na papier uviaznutý pod prenosovým pásom, prípadne pred zapekacou jednotkou.


Riešenie:

 1. Otvorte výstupný zásobník papiera (veko nad tonermi).
 2. Vyberte obrazové valce s tonermi a pásovú jednotku z tlačiarne.
 3. Vyberte zaseknutý papier z tlačiarne.
 4. Vyberte zásobník papiera a skontrolujte, či v ňom nie je zaseknutý papier. Ak áno, vyberte ho.
 5. Pásovú jednotku a obrazové valce s tonermi nainštalujte späť do tlačiarne.
 6. Zatvorte výstupný zásobník (veko nad tonermi).

Pozrite sa, ako presne zaseknutý papier vybrať. Postup s fotografiami nájdete v našom fotosprievodcovi:A paper jam has occurred. Please remove paper. Error: 380, 381, 382, 385, 389

Slovenské znenie chyby: Otvorte kryt. Uviaznutie papiera. Výstupný zásobník. Chyba: 380, 381, 382, 385, 389

Táto chyba upozorňuje na papier uviaznutý pod obrazovým valcom alebo v okolí fixačnej jednotky.


Riešenie:

 1. Otvorte výstupný zásobník (veko nad tonermi).
 2. Vyberte obrazový valec spolu s tonermi. V prípade tlačiarní so štyrmi obrazovými valcami vyberte všetky.
 3. Odstráňte zaseknutý papier.
 4. Obrazový valec nainštalujte späť do tlačiarne.
 5. Zatvorte výstupný zásobník (veko nad tonermi).


Paper jam has occurred. Please open Output Tray to remove paper. Error: 390

Slovenské znenie chyby: Otvorte kryt. Uviaznutie papiera. Výstupný zásobník. Chyba: 390

Chyba 390 upozorňuje na papier zaseknutý pri podávaní z viacúčelového (ručného) zásobníka.


Riešenie:

 1. Ak je uviaznutý papier viditeľný, opatrne ho vytiahnite.
 2. V prípade, že nie je vidieť, alebo je vidieť len malá časť, otvorte výstupný zásobník (veko nad tonermi), vyberte obrazové valce s tonermi a papier odstráňte.Paper jam has occurred. Pull out the cassette and then remove the paper. Error: 391, 392, 393

Slovenské znenie chyby: Otvorte kazetu. Uviaznutie papiera. Chyba: 391, 392, 393

Podobne ako v prípade chyby 390 aj v tomto prípade ide o zásek papiera pri jeho podávaní zo zásobníka. Tentokrát sa ale zásek týka štandardného zásobníka.


Riešenie:

 1. Vyberte zásobník papiera (zásuvku) z tlačiarne.
 2. Vyberte zaseknutý papier.
 3. Zásobník papiera nainštalujte späť.


Pozrite sa, ako presne zaseknutý papier vybrať. Postup s fotografiami nájdete v našom fotosprievodcovi:


Paper Size Error. Reset Paper in Tray X. Error: 400

Slovenské znenie chyby: Skontrolujte papier. Chyba formátu papiera zásobník X. Chyba: 400

Chyba 400 sa objaví v prípade, že formát papiera v zásobníku tlačiarne nekorešponduje s nastavením tlačiarne pri tlači. Číslo zásobníka potom nájdete v textovom popise chyby.

Chyba sa objaví napríklad v prípade, keď do tlačiarne namiesto papiera formátu A4 vložíte papier formátu A5. Papier nesprávneho formátu by síce tlačiareň mohla nabrať a potlačiť, čidlá však odhalia nesúlad s nastavením tlače a upozornia na neho práve chybou 400.

Riešenie:

 1. Skontrolujte, či formát vloženého papiera súhlasí s formátom papiera v nastavení tlačiarne.
 2. Ak nie, vložte papier vhodného formátu alebo upravte nastavenie papiera v dialógovom okne pred tlačou.Multiple sheets of paper have been fed. Reset Paper in Tray X. Error: 401

Chyba 401 sa zobrazí v prípade, že tlačiareň pri tlači podá viac než jeden list papiera naraz.

Riešenie:

 1. Vyberte zásobník papiera z tlačiarne a skontrolujte, či v ňom nie je zaseknutý papier. Ak áno, vyberte ho.
 2. Urovnajte papier v zásobníku a zásobník zasuňte späť do tlačiarne.


Tray Media Mismatch: 460 / Please install paper [MEDIA_SIZE] [MEDIA_TYPE] on MP Tray

Slovenské znenie chyby: Vymeňte papier v MP zásobníku. [Formát papiera] [Typ papiera] Chyba:460

Chyba 460 (error 460) sa zobrazí v prípade nesúladu medzi nastavením papiera v tlačiarni a v tlačovom ovládači. Najčastejšie k nej dochádza v prípadoch, keď do viacúčelového zásobníka (predný "ručný" zásobník na papier) vložíte iný formát alebo typ papiera, než je nastavené v predvoľbách tlače v tlačovom ovládači.

Riešenie:  

 1. Skontrolujte nastavenia tlačového ovládača/predvolieb tlače v počítači. Uistite sa, že ste zvolili správny formát a typ papiera.
 2. Skontrolujte, či je vo viacúčelovom zásobníku vložený rovnaký typ papiera, aký je nastavený v predvoľbách tlače.
 3. Je možné, že sa vás tlačiareň spýta na vložený formát a typ papiera. V tom prípade uložte do nastavenia tlačiarne rovnaký typ papiera, aký ste nastavili v predvoľbách tlače. 


Paper Tray 2 is empty. Set A4. Error: 490, 491, 492, 493, 494

Slovenské znenie chyby: Nainštalujte papier. Zásobník 2 A4. Chyba: 490, 491, 492, 494

Tieto chyby upozorňujú, že sa v tlačiarni minul papier. Konkrétne znenie chybového hlásenia závisí od toho, v ktorom zo zásobníkov papier došiel a aký mal formát.

Po doplnení papiera do príslušného zásobníka chyba zmizne.


Poraďte si aj s ďalšími chybami OKI bez návštevy servisu. Stiahnite si E-book zdarma: