Spätný odber vyslúžilých elektrozariadení

Zakladáme si na ohľaduplnom správaní voči životnému prostrediu, a preto vám prinášame možnosti, ako jednoducho a bezplatne odovzdať svoje vyslúžilé elektrozariadenia. Môžu to byť napríklad tlačiarne, alebo niektoré tonery a náplne.

Ako spotrebiteľ máte v systéme nakladania s elektrospotrebičmi veľmi dôležitú úlohu. Rozhodujete totiž, čo so starým spotrebičom – tonerom či tlačiarňou – urobíte. Staré a nepotrebné elektrozariadenia nepatria do netriedeného komunálneho odpadu, naopak majú byť odovzdané prostredníctvom zberných miest, tzv. miest spätného odberu, z ktorých putujú k opätovnému použitiu alebo k samotnej recyklácii.

Symbol preškrtnutého odpadkového koša

Ako spotrebiteľ musíte byť prostredníctvom symbolu preškrtnutého odpadkového koša (obrázok vpravo) na zariadení informovaný, že toto elektrozariadenie nepatrí do komunálneho odpadu. Sú tak označené všetky nové elektrozariadenia. Symbol môže byť uvedený priamo na zariadení, na jeho obale alebo v návode na použitie či v záručnom liste.

V cene každej tlačiarne, čipu alebo tonera, ktorý spĺňa parametre elektrospotrebiča je tiež príspevok na recykláciu týchto zariadení. Tieto príspevky sú potom použité práve na zber a recykláciu po tom, čo zariadenie doslúži svojmu účelu.


Ako sa zbaviť starého spotrebiča?

  • prostredníctvom verejne dostupnej zbernej siete v kamenných elektropredajnich
  • v prípade množstva nad 50 kg môže právnická osoba využiť službu Bezplatný zber elektroodpadu
  • v mieste predaja na adrese kamennej predajne: Lafayettova 42/14, Olomouc, 77900
  • v prípade potreby je možnosť sa poradiť na bezplatnej linke Chytrej recyklácie - 800 976 679


Prečo recyklovať?

Elektrozariadenie, obsahuje mnoho recyklovateľných materiálov, ako sú napríklad kovy, plasty, sklo. Súčasťou spotrebičov sú aj veľmi nebezpečné látky pre životné prostredie a zdravie človeka, a to najmä železo, zinok, ortuť, olovo a kadmium.

Odovzdaním elektrozariadení na miesto spätného odberu tak najmä vďaka recyklácii materiálu šetríme primárne zdroje surovín a zároveň chránime naše životné prostredie pred prípadným neodborným nakladaním.


Ktoré tonery patria medzi elektrozariadenia?

Medzi elektrozariadenia patria všetky tonery, valce a náhradné diely, ktoré obsahujú elektronický čip.