Ochrana osobných údajov

1. Úvod a obsah dokumentu

1.1. V tomto dokumente nájdete informácie týkajúce se spracovania osobných údajov, ktoré spoločnosť TONERSYP s.r.o. (ďalej len „My“ alebo „Naša spoločnosť“) o Vás, ako subjektov údajov spracováva (ďalej len „Vy“ alebo „Subjekt údajov“).
 
2. Za akým účelom spracovávame Vaše osobné údaje?

2.1. Vaše osobné údaje spracovávame iba za účelom, o ktorých ste boli Našou spoločnosťou informovaní. To, aké osobné údaje o Vás spracovávame a za akými účelmi, záleží na tom, akým spôsobom ste nám svoje osobné údaje poskytli. Prostredníctvom našich stránok máte možnosť nám osobné údaje poskytnúť nasledujúcimi spôsobmi:
 
2.1.1. Kontaktný formulár
Prostredníctvom kontaktného formulára rôznych stránkach webu https://www.tonersyp.sk máte možnosť sa na nás obrátiť so žiadosťou o informácie a zodpovedanie Vašich otázok. V tomto prípade spracovávame Vaše osobné údaje v rozsahu, za účelom a z oprávnenia (právneho titulu) uvedených tu:
 
Účel Rozsah spracovávaných informácií Právny titul
Zodpovedanie dotazu Meno, priezvisko, e-mailový kontakt, obsah správy, výpis tlačiarní Súhlas so spracovaním osobných údajov
 
Uvedenie týchto osobných údajov z Vašej strany je celkom dobrovoľné, bez ich uvedenia však nie sme schopní Vám na Vašu otázku odpovedať.
 
2.1.2. Registračný formulár
Prostredníctvom registračného formulára máte možnosť vytvoriť si užívateľský profil na stránkach https://www.tonersyp.sk/registrace, prostredníctvom ktorého môžete uskutočňovať svoje nákupy. V tomto prípade spracovávame Vaše osobné údaje v rozsahu, za účelom a z oprávnenia (právneho titulu) uvedených tu:
 
Účel Rozsah spracovávaných informácií Právny titul
Vytvorenie registrácie zákazníka, vedenie a správa užívateľského profilu Meno, priezvisko, e-mailový kontakt, telefonický kontakt, výpis tlačiarní, užívateľské meno, heslo Súhlas so spracovaním osobných údajov
 
Uvedenie týchto osobných údajov za účelom vytvorenia registrácie zákazníka, vedenia a správy užívateľského profilu z Vašej strany je celkom dobrovoľné, bez ich uvedenia však nie sme schopní Vám účet vytvoriť.
 
2.1.3. Objednávkový formulár
Prostredníctvom objednávkového formulára máte možnosť uviesť svoje osobné údaje, ktoré slúžia na vybavenie objednávky na stránkach https://www.tonersyp.sk/dodaci-a-fakturacni-udaje. V tomto prípade spracovávame Vaše osobné údaje v rozsahu, za účelom a z oprávnenia (právneho titulu) uvedených tu:
 
Účel Rozsah spracovávaných informácií Právny titul
Vybavenie objednávky, vrátanie zaplatenia a dodania tovaru Meno, priezvisko, e-mailový kontakt, telefonický kontakt, dodacia a fakturačná adresa Nevyhnutnosť na plnenie z kúpnej zmluvy
Zaslanie ponuky produktov a služieb Našej spoločnosti. Meno, priezvisko, e-mailový kontakt, telefonický kontakt, užívateľské meno, história objednávok Oprávnený záujem spočívajúci v zasielaní obchodných oznámení svojim predchádzajúcim zákazníkom.
 
Ak sa rozhodnete si od nás niečo objednať, sú tieto údaje nevyhnutné k tomu, aby sme Vašu objednávku mohli vybaviť, uzatvoriť s Vami zmluvu, na základe ktorej Vám tovar poskytneme, a túto zmluvu splniť.

Okrem toho spracovávame Vaše osobné údaje zadané v rámci objednávkového formulára k tomu, aby sme Vám mohli ponúknuť naše produkty podobné tým, ktoré ste si od nás kúpili. Proti spracovaniu Vašich osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení máte právo vysloviť námietku, na základe ktorej ihneď so zasielaním obchodných oznámení a spracovaním Vašich osobných údajov v tejto súvislosti prestaneme. Takisto prestaneme posielať obchodné oznámenia a spracovávať v tejto súvislosti Vaše osobné údaje, ak nám dáte najavo, že si zasielanie obchodných oznámení neprajete (napr. tým, že kliknete na príslušný odkaz, ktorý je uvedený na konci každého obchodného oznámenia).
 
2.1.4. Online zákaznícka podpora SmartSupp
Prostredníctvom aplikácie SmartSupp na stránkach https://www.tonersyp.sk/, máte možnosť sa na nás obrátiť so žiadosťou o informácie a zodpovedanie Vašich otázok. V tomto prípade spracovávame Vaše osobné údaje v rozsahu, za účelom a z oprávnenia (právneho titulu) uvedených tu:
Účel Rozsah spracovávaných informácií Právny titul
Zodpovedanie otázky Meno, priezvisko, e-mailový kontakt, obsah správy Súhlas so spracovaním osobných údajov
 
 
3. Ako dlho Vaše osobné údaje spracovávame?

3.1. Vaše osobné údaje spracovávame iba po nevyhnutne dlhú dobu, ktorú potrebujeme na splnenie účelu, pre ktorý boli Vaše osobné údaje zhromaždené. Konkrétne je doba, po ktorú Vaše osobné údaje spracovávame stanovená takto:
Účel Doba spracovania
Odpovedanie na otázky Subjektu údajov 1 rok
Vytvorenie registrácie zákazníka, vedenie a správa užívateľského profilu 5 rokov
Vybavenie objednávky, vrátane zaplatenia a dodania tovaru 10 rokov
Zaslanie ponuky produktov a služieb 5 rokov
 

4. Komu Vaše osobné údaje poskytujeme?

4.1. Dopredu nevieme, komu budeme Vaše osobné údaje poskytovať. Preto uvádzame kategórie možných príjemcov s odôvodnením, prečo by mohlo k predaniu Vašich osobných údajov dôjsť:
Príjemca Dôvod sprístupnenia
Spoločnosť IZON s.r.o. zaisťujúca chod webu a nášho software (počítačových systémov) V súčasnej dobe využívame poskytovateľa softwarového riešenia, ktorý v pozícii spracovateľa servisuje naše internetové stránky a chod počítačových systémov.
Spoločnosť Ecomail.cz s.r.o.rozosielanie e-mailov Môže dôjsť k tomu, že rozosielaním e-mailov poveríme tretiu osobu, ktorá za týmto účelom poskytneme Vašu e-mailovú adresu.
Externá účtovnícka firma EDUKA CONSULT, s.r.o. V súčasnej dobe využívame externú účtovnícku firmu, ktorá v pozícii spracovateľa zaisťuje vedenie účtovníctva.
Externá marketingová agentúra Lepidus s.r.o. V súčasnosti využívame externú marketingovú agentúru na správu našich marketingových kampaní.
Prevádzkovateľ portálu Heureka.sk Generovanie a zaslanie dotazníku spokojnosti s nákupom v rámci programu Overené zákazníkmi.
Zmluvný dopravca podľa výberu. Dodanie tovaru.
Prevádzkovateľ služby SmartSupp. Na zaistenie online podpory pre našich zákazníkov využívame nástroj SmartSupp.
 
4.2. Radi by sme Vás informovali, že vždy vyhovieme Vášmu právu získať informácie o tom, komu, kedy a za akým účelom boli Vaše údaje poskytnuté.
 
5. Aké sú Vaše práva?
S ohľadom na skutočnosť, že Naša spoločnosť o Vás spracováva osobné údaje, náleží Vám práva, o ktorých by sme Vás radi v tejto sekcii informovali. Všetky svoje práva môžete u nás uplatniť akýmkoľvek spôsobom, ktorý Vám bude vyhovovať a ktorý umožní overiť, že nás skutočne žiadate Vy (umožní overiť Vašu identitu), a my sa Vám budeme snažiť v najväčšej možnej miere vyjsť v ústrety. Aby sme boli schopní Vám vyhovieť čo najviac, chceli by sme Vás požiadať, aby ste svoje práva uplatnili písomne na adrese Našej spoločnosti Lafayettova 42/14, 779 00 Olomouc, Česká republika, alebo na e-mailovej adrese obchod@tonersyp.sk, prípadne spôsobom uvedeným nižšie.

5.1. Právo na odvolanie súhlasu
Ak spracovávame Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, je Vašim základným právom odvolať súhlas so spracovaním osobných , vrátane súhlasu so zasielaním obchodných informácií. Súhlas môžete odvolať žiadosťou na adresu obchod@tonersyp.sk.
Ak ide o spracovanie Vašich osobných údajov pre účely zasielania obchodných informácií, môžete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov a súhlas so zasielaním obchodných informácií odvolať jednoducho tak, že kliknete na príslušný odkaz, ktorý je uvedený na konci každého emailu, ktorý obchodné informácie obsahuje.

5.2. Právo na prístup
Máte právo na prístup k osobným údajom, ktoré o Vás Naša spoločnosť spracováva, a súčasne právo na informácie o tom, aké osobné údaje o Vás spracovávame, po akú dobu, aké sú účely ich spracovania, aký je zdroj Vašich osobných údajov, komu ich sprístupňujeme a či ich používame k automatizovanému rozhodovaniu (prípadne ako toto automatizované rozhodovanie funguje).
Kópiu Vašich osobných údajov Vám poskytneme bezplatne. Iba v prípade, že by sa jednalo o viac kópií, dovolíme si Vás požiadať o úhradu nákladov za ich poskytnutie.

5.3. Právo na opravu
Ak zistíte, že o Vás spracovávame neúplné alebo nesprávne osobné údaje, máte právo na to, aby sme osobné údaje opravili alebo, ak to vyžaduje účel spracovania osobných údajov, doplnili.

5.4. Právo na výmaz
Vašim právom je taktiež právo na výmaz Vašich osobných údajov, ktoré Naša spoločnosť o Vašej osobe uchováva a spracováva. Aby ste mohli vymazanie požadovať, musí byť daný jeden z nasledujúcich dôvodov:
  • Vaše osobní údaje už nie sú potrebné pre účel, pre ktoré boli zhromažďované alebo spracovávané;
  • Vaše osobné údaje spracováva Naša spoločnosť protiprávne;
  • odvolali ste súhlas, na základe ktorého bolo spracovanie Vašich osobných údajov vykonávané, a nemáme žiadne iné oprávnenie (právny titul) tieto osobné údaje spracovávať;
  • vznesiete námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov, ak sú tieto osobné údaje spracovávané za účelom priameho marketingu (napr. zasielanie obchodných informácií);
  • vznesiete námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov, ktoré spracovávame na základe Nášho oprávneného záujmu, a  pokiaľ nebudeme schopní preukázať, že Náš oprávnený záujem prevažuje Vaše právo na výmaz;
  • existuje nejaký zákonný dôvod, ktorý vyžaduje výmaz týchto osobných údajov;
  • Naša spoločnosť spracováva osobné údaje dieťaťa, bez toho, aby bol poskytnutý rodičovský súhlas k takému spracovaniu.
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že môže dôjsť k situácii, kedy Vaše osobné údaje nemôžu býť vymazané na základe Vášho odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov alebo na Vašu žiadosť o výmaz osobných údajov. Takým prípadom je predovšetkým situácia, kedy po nás spracovanie Vašich osobných údajov vyžaduje zákon. V prípade, keď táto situácia nastane, Naša spoločnosť Vás bude informovať o dôvode, na základe, ktorého nemôžu byť Vaše osobné údaje vymazané aj napriek Vašej výslovnej žiadosti o výmaz osobných údajov.

5.5. Právo na prenositeľnosť
ďalšie právo, ktoré môžete uplatniť, je tzv. právo na prenositeľnosť. Na základe tohto práva môžete žiadať o poskytnutie Vašich osobných údajov, ktoré nám boli poskytnuté na základe Vášho súhlasu a ktoré spracovávame automatizovane. Vaše osobné údaje, ktoré spĺňajú tieto podmienky, Vám na požiadanie poskytneme v bežne používanom, štruktúrovanom a strojovo čitateľnom formáte, popr. ich na základe Vašej žiadosti predáme inému správcovi podľa Vášho určenia, ak to bude technicky uskutočniteľné.

5.6. Právo na obmedzenie spracovania
V prípadoch, kedy budete mať pocit, že Vaše osobné údaje spracovávané Našou spoločnosťou sú chybné, máte právo požadovať, aby sme obmedzili spracovanie Vašich osobných údajov na dobu nevyhnutne nutnú nutnou k overeniu presnosti Vašich osobných údajov a ich prípadnej oprave.
Toto právo máte aj v týchto prípadoch:
  • spracovanie Vašich osobných údajov Našej spoločnosti je protiprávne, ale neprajete si, aby Vaše osobné údaje boli vymazané;
  • Naša spoločnosť už nepotrebuje Vaše osobné údaje za účelom, za ktorým sme ich spracovávali, ale Vy trváte na ich spracovaní (predovšetkým uchovaní) Našou spoločnosťou pre určenie, výkon alebo obhajobu Vašich právnych nárokov;
  • Vzniesli ste námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov na základe oprávneného záujmu Našej spoločnosti, pričom obmedzenie spracovania v tomto prípade bude platné po dobu nevyhnutne nutnú k určeniu toho, či náš oprávnený záujem prevyšuje nad Vašim právom na to, aby Vaše osobné údaje neboli naďalej spracovávané.

5.7. Právo na námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov na základe oprávneného záujmu
S ohľadom na skutočnosť, že niektoré Vaše osobné údaje spracovávame na základe oprávneného záujmu, máte právo podať proti tomuto spracovaniu námietku, na základe ktorej posúdime, či je skutočne v našom oprávnenom záujme Vaše osobné údaje pre daný účel spracovávať alebo či prevažuje Vaše právo na to, aby Vaše osobné údaje neboli naďalej spracovávane.

5.8. Právo na námietku spracovaniu Vašich osobných údajov za účelom priameho marketingu
Máte právo vzniesť námietku proti tomu, aby sme Vaše osobné údaje spracovávali za účelom priameho marketingu (napr. za účelom zasielania obchodných informácií). V takom prípade bez ďalšieho prestaneme Vaše osobné údaje za týmto účelom spracovávať.

5.9. Právo na sťažnosť
V prípade, kedy všetky vyššie uvedené práva sú z Vášho pohľadu nedostatočné, alebo si myslíte, že akýmkoľvek spôsobom Naša spoločnosť porušuje Vaše práva, máte možnosť podať sťažnosť u dozorného úradu. Sťažnosť môžete podať prostredníctvom kontaktu na Úrad pre ochranu osobných údajov.

Ďalšie podrobnosti o Vašich právach nájdete v obchodných podmienkach.

6. Cookies

6.1. Naše webové stránky používajú tzv. cookies. Cookie je krátky textový súbor, ktorý navštívená webová stránka odošle do prehliadača. Súbory „cookies“ umožňujú webu zaznamenať informácie o Vašej návšteve, napríklad preferovaný jazyk a ďalšie nastavenia. Používame prevažne tzv. session cookies (voľne preložené: cookies obmedzené na jednu návštevu). Session cookies sú vymazané ihneď ako ukončíte návštevu našich stránok. Cookies nie sú nijako škodlivé pre Vaše zariadenie ani pre jeho software. Ako užívateľ môžete vypnúť či obmedziť možnosť užívania cookies vo Vašom prehliadači.

6.2. Aby sme dokázali lepšie pochopiť návštevníkov našich stránok, používame taktiež službu Google Analytics, poskytovanú spoločnosťou Google, Inc.

6.3. Služba Google Analytics používa cookies za účelom analýzy spôsobu používania našich webových stránok. Informácie vygenerované súborom cookie o používaní stránky (vrátane Vašej IP adresy) budú spoločnosťou Google, Inc., prenesené a uložené na servery spoločnosti Google, Inc. Všetky takto získané dáta budú spracované anonymne. Dáta sú určené výhradne pre vyhodnocovanie používania webových stránok. Anonymita je zaručená tým, že spoločnosť Google, Inc., nebude spájať Vašu IP adresu s akýmikoľvek inými dátami, ktoré má k dispozícii. Spoločnosti Google, Inc., nebudú odoslané ani žiadne iné osobné údaje ako napríklad, e-mail, meno, telefónne číslo.

6.4. Môžete odmietnuť používanie súborov cookies, čím zabránite zberu dát o Vás. Učiniť tak môžete voľbou v nastaveniach Vášho prehliadača. Informácie o nastavení konkrétneho prehliadača nájdete na týchto adresách:

6.4.1. Internet Explorer: https://support.microsoft.com/
6.4.2. Google Chrome: https://support.google.com/
6.4.3. Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/
6.4.4. Opera: help.opera.com
6.4.5. Safari: https://support.apple.com/
6.4.6. Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/

6.5. Viac informácii k súborom cookies nájdete na: https://www.google.cz/intl/cs/policies/technologies/cookies/

Verzia 1.0 (GDPR), platnosť od 1. 5. 2018.