8 hlásení tlačiarní OKI súvisiacich s krytmi a zásobníkmi a ich riešenie 

Na tlačiarňach OKI nájdete niekoľko zásobníkov papiera a tiež rôzne kryty. Ak niektorý z nich zostane otvorený, zobrazí sa na displeji hlásenie s kódom chyby.

Tu je zoznam chýb, ktorý vám pomôže presne odhaliť

Rýchly prehľad:

Error 581: Otvorený zadný výstupný zásobník

Error 409: zadný výstupný zásobník bol otvorený v priebehu tlače

Error: 310: Horný kryt tlačiarne otvorený

Error: 440, 441, 430, 431, 432: Chýba kazeta s papierom

Rear Output Tray is open, so 2-sided printing is disabled. Error code: 581

Slovenské znenie chyby: Zadný výstupný zásobník je otvorený. Obojstranná tlač nie je k dispozícii. Kód chyby: 581

Zadný výstupný zásobník slúži k napriameniu dráhy papiera pri tlači. Využite ho napríklad na tlač fotografií s vysokým pokrytím. Znížite tak pravdepodobnosť záseku papiera v tlačiarni.

Využijete ho tiež vtedy, ak tlačíte na tvrdý papier. Priamy prechod papiera tlačiarňou zamedzí prílišnému ohnutiu vytlačeného papiera.

S otvoreným zadným výstupným zásobníkom však nemožno tlačiť obojstranne. Pokiaľ chcete funkciu duplexnej tlače využiť, je nutné zadný výstupný zásobník zavrieť.

Zadný výstupný zásobník na tlačiarni OKI
Zadný výstupný zásobník, ktorý nájdete napríklad na tlačiarni OKI MC363. Ak je otvorený, obojstrannú tlač nemožno použiť.


Printing was stopped. Rear Output Tray was opened during printing. Open the Output Tray. Error code: 409

Slovenské znenie chyby: Otvorte výstupný zásobník. Chyba zadného výstupného zásobníka. Kód chyby: 409

Chyba 409 sa zobrazí v prípade, že zadný výstupný zásobník otvoríte v priebehu tlače. Môže pri tom dôjsť aj k záseku papiera.

Riešenie:

  1. Otvorte zadný výstupný zásobník.
  2. Vyberte uviaznutý papier.
  3. Zavrite zásobník.Top Cover Open. Error: 310

Slovenské znenie chyby: Zavrite kryt. Chyba: 310

Chyba 310 sa zobrazí v prípade, že otvoríte alebo zle zatvoríte horný kryt tlačiarne. Jedná sa o kryt nad tonermi, ktorý zároveň slúži ako výstupný zásobník papiera.

Cvaknutie pri zatváraní tohto krytu vám napovie, že ste ho zavreli správne.


Tray [2] cassette is missing. Open and Close the indicated cassette. Error: 440, 441, 430, 431, 432

Slovenské znenie chyby: Nainštalujte kazetu s papierom. Zásobník [2]: 440, 441, 430, 431, 432

Ak vidíte na displeji niektorú z týchto chýb, niektorý zo zásobníkov (šuplíkov) na papier nie je správne zasunutý v tlačiarni.

Môže sa stať, že ste zásobník nedopatrením poriadne nezavreli pri doplňovaní papiera alebo pri vyťahovaní zaseknutého papiera.

Po dôkladnom zasunutí zásobníka papiera do tlačiarne chyba zmizne.Poraďte si s ďalšími chybami OKI bez návštevy servisu. Stiahnite si E-book zdarma: