12 hlásení tlačiarní OKI súvisiacich s tonermi a ich riešenia

Ako majiteľ tlačiarne OKI sa bežne stretávate s rôznymi správami na displeji a konkrétnymi chybovými kódmi. Mnoho z nich sa týka tonerov OKI a možno ich jednoducho vyriešiť. Ak nie ste dobrý v angličtine, bude sa vám hodiť nasledujúci zoznam riešení. 

Rýchly prehľad

Chyba 547, 546, 545, 544

Chyba 543, 542, 541, 540

Stiahnutie fotosprievodcu pre tlačiarne OKI


Toner empty. Replace with new Toner Cartridge. Error: 413, 412, 411, 410

Slovenské znenie chyby: Nainštalujte toner Chyba: 410, 411, 412, 413

Pokiaľ na displeji tlačiarne zbadáte jednu z týchto chýb, znamená to, že v tlačiarni došiel toner. U farebnej tlačiarne potom podľa konkrétneho kódu spoznáte, ktorého tonera OKI sa hlásenie týka.

Error: 413 / Chyba: 413 sa týka čierneho tonera (black). Čierny toner býva označený písmenom K.

Error: 412 / Chyba: 412 sa týka azúrového tonera (cyan). Býva označený písmenom C.

Error: 411 / Chyba: 411 sa týka purpurového tonera (magenta). Býva označený písmenom M.

Error: 410 / Chyba: 410 sa týka žltého tonera (yellow). Býva označený písmenom Y.

Riešenie: Vymeňte príslušný toner za nový.


Check Toner Cartridge 547:K Improper Cartridge Lock

Chyba "Skontrolujte kazetu s tonerom. Nevhodná poloha uzamykacej páky. Chyba: 544, 545, 546, 547" upozorňuje na nesprávne nainštalovaný toner, konkrétne potom na to, že zámok tonerovej kazety (modrá posuvná alebo otočná časť na toneri) nie je v správnej pozícii.

V prípade chyby 547 ide konkrétne o zámok na čiernom toneri. Kódy pre ostatné farby sú nasledujúce:

Check Toner Cartridge 546:C Improper Cartridge Lock – problém s azúrovou kazetou (cyan)

Check Toner Cartridge 545:M Improper Cartridge Lock – problém s purpurovou kazetou (magenta)

Check Toner Cartridge 544:Y Improper Cartridge Lock – problém so žltou kazetou (yellow)

Tieto chyby sa najčastejšie vyskytujú v tlačiarňach, ktoré majú posuvný zámok tonerovej kazety, napríklad OKI MC 363dn, OKI MC342dn, OKI MC362dn, OKI C301dn, OKI C332dn a ďalšie.

Riešenie: Skontrolujte zámok tonerovej kazety a posuňte ho do zamknutej pozície.

Posunutie zámkov nepomáha?

Skúste z tlačiarne vybrať fotovalec aj prenosový pás a oba diely opäť nainštalovať. Ak niektorý z týchto dielov správne v tlačiarni nesedí, tlačiareň to môže chybne vyhodnotiť ako problém s tonerom. Ako správne nainštalovať prenosový pás sa dozviete vo fotosprievodcovi pre tlačiarne OKI

Chyba Check Toner Cartridge 546:C Improper Cartridge Lock
Check Toner Cartridge 546:C Improper Cartridge Lock sa zobrazí, keď je zámok na azúrovom toneri v nesprávnej polohe. Po presunutí zámku do uzamknutej polohy (zobrazenej symbolom zámku na toneri), chyba zmizne.


Please Check K Toner Cartridge: 543

S chybou 543 sa môžete stretnúť v dvoch variantoch a signalizuje problém so senzorom obrazového valca. Zvyčajne je zapríčinený zle vloženým alebo nesprávne uzamknutým čiernym tonerom OKI.

Varianty chýb pre ostatné farby sú:

Please Check C Toner Cartridge: 542/Check C Image Drum. Error: 542 – problém s azúrovou kazetou (cyan)

Please Check M Toner Cartridge: 541/Check M Image Drum. Error: 541 – problém s purpurovou kazetou (magenta)

Please Check Y Toner Cartridge: 540/Check Y Image Drum. Error: 540 – problém so žltou kazetou (magenta)

Tieto chyby sa najčastejšie vyskytujú v tlačiarňach, ktoré majú otočný zámok tonerovej kazety, napríklad OKI C532dn, OKI MC563dn, OKI MC573dn a podobne.

Riešenie: Skontrolujte zámok tonerovej kazety a otočte ho do zamknutej pozície.

Správna poloha zámku tonerovej kazety v tlačiarni OKI MC563
Chyba Prosím, Chceck K Toner Cartridge: 543 a Check K Image Drum. Error: 543 sa zvyčajne spája s nesprávnou polohou uzamknutia tonerovej kazety. Chyba zmizne po otočení zámku do správnej polohy. Na obrázku je znázornená správna poloha zámku tonerovej kazety v tlačiarni OKI MC563.


Poraďte si s ďalšími chybami OKI bez návštevy servisu. Stiahnite si E-book zadarmo: