Ako vymeniť obrazový valec v tlačiarni OKI

Výmena obrazového valca v tlačiarni OKI je jednoduchá a zvládne ju aj neskúsený používateľ. Stačí dodržať jednoduchý postup, ktorý sa skladá z niekoľkých krokov a budete môcť pokračovať v tlači. V tomto článku zistíte, ako na to.

Obrazový valec do tlačiarní OKI je spotrebným materiálom, ktorý je potrebné pravidelne meniť. Spolu s tonerovou kazetou sa v tlačiarni stará o tlač.

Tlačiareň si žiada pre ďalšiu prevádzku výmenu obrazového valca, ak sa na displeji tlačiarne alebo v ovládacom programe tlačiarne v počítači zobrazí niektoré z nasledujúcich hlásení:

 • Nainštalujte nový obrazový valec. Životnosť obrazového valca.
 • Usaďte nový obrazový valec. Tlač bola zakázaná z dôvodu nízkeho prahu životnosti obrazového valca.
 • Image Drum Life. Please install new Image Drum Unit.

Pri farebných tlačiarňach OKI vám hlásenie napovie, valec ktoré farby treba vymeniť.

Rýchly prehľad:

Výmena obrazového valca vo farebných tlačiarňach OKI

Výmena obrazového valca v čiernobielych tlačiarňach OKI

Výmena obrazového valca vo farebných tlačiarňach OKI

Výmena obrazového valca v tlačiarňach OKI C301/C321/C331/C511/C531/MC342/MC362/MC562

Vo farebných tlačiarňach OKI C301, OKI C321, OKI C331, OKI C511, OKI C531, OKI MC342, OKI MC362 a OKI MC562 sa nachádza iba jedna zobrazovacia jednotka (valec), v ktorej sú nainštalované 4 tonery.

Na výmenu budete potrebovať:

Postup výmeny obrazového valca:

 1. Zapnite tlačiareň.
 2. V prípade tlačiarní so skenerom (OKI MC342, OKI MC362, OKI MC562) vyklopte bielu nadstavbu so skenerom do polohy, kde sa sama zastaví. V prípade tlačiarní OKI C301, OKI C321, OKI C331, OKI C511 a OKI C531 ktoré nemajú skener, začnite výmenu valca bodom č. 3.
 3. Stlačením okrúhleho tlačidla naľavo odistite šedý kryt tlačiarne a potom ho úplne vyklopte.
 4. S pomocou modrých úchytov po stranách uchopte a vyberte obrazový valec aj s tonermi.
 5. Vybaľte nový obrazový valec a odstráňte z neho všetky tri oranžové krytky – dve nájdete vpravo a jednu vľavo.
 6. S pomocou modrých úchytov po stranách uchopte nový valec a podľa šípok ho vložte do tlačiarne.
 7. V novom valci sa nachádzajú 4 dočasné tonerové kazety s oranžovým zámkom. Tieto kazety slúžia iba na výmenu valca, nie je možné ich použiť na tlač. Všetky ich zamknite posunutím zámku doľava.
 8. Zaklapnite kryt tlačiarne a v prípade tlačiarní so skenerom priklopte nadstavbu so skenerom.
 9. Nový valec sa teraz začne načítavať. Kontrolka „STATUS“ bude súvislo svietiť oranžovo a tlačiareň bude vydávať zvuky ako pri bežnej prevádzke. Počkajte, kým kontrolka „STATUS“ prestane svietiť súvisle a začne blikať. Na konci inicializačného procesu sa môže na displeji objaviť chyba 990, ktorú môžete ignorovať.
 10. Znovu odklopte nadstavbu so skenerom a otvorte kryt tlačiarne.
 11. Odistite zámky všetkých dočasných tonerov a vyberte ich z tlačiarne.
 12. Vyberte pôvodné tonery zo starého valca a vložte ich do nového valca, nainštalovaného v tlačiarni. Všetky ich uzamknite posunutím modrého zámku doľava.
 13. Zaklapnite kryt tlačiarne a prípadne priklopte nadstavbu so skenerom.Výmena obrazového valca v tlačiarňach OKI C310/C510/C530/MC351/MC361/MC561

Vo farebných tlačiarňach OKI C310, OKI C510, OKI C530, OKI MC351, OKI MC361 a OKI MC561 sa nachádza iba jedna zobrazovacia jednotka (valec), v ktorej sú nainštalované 4 tonery.

Na výmenu budete potrebovať:

Postup výmeny obrazového valca:

 1. Zapnite tlačiareň.
 2. V prípade tlačiarní so skenerom (OKI MC351, OKI MC361 a OKI MC561) vyklopte bielu nadstavbu so skenerom do polohy, kde sa sama zastaví. V prípade tlačiarní OKI C310, OKI C510 a OKI C530, ktoré nemajú skener, začnite výmenu valca bodom č. 3.
 3. Stlačením okrúhleho tlačidla naľavo odistite šedý kryt tlačiarne a potom ho úplne vyklopte.
 4. S pomocou modrých úchytov po stranách uchopte a vyberte obrazový valec aj s tonermi.
 5. Vybaľte nový obrazový valec a odstráňte z neho všetky tri oranžové krytky – dve nájdete vpravo a jednu vľavo.
 6. S pomocou modrých úchytov po stranách uchopte nový valec a podľa šípok ho vložte do tlačiarne.
 7. V novom valci sa nachádzajú 4 dočasné tonerové kazety s oranžovým zámkom. Tieto kazety slúžia iba na výmenu valca, nie je možné ich použiť na tlač. Všetky ich zamknite posunutím zámku doľava.
 8. Zaklapnite kryt tlačiarne a prípadne priklopte nadstavbu so skenerom.
 9. Nový valec sa teraz začne načítavať. Kontrolka „STATUS“ bude súvislo svietiť oranžovo a tlačiareň bude vydávať zvuky ako pri bežnej prevádzke. Počkajte, kým kontrolka „STATUS“ prestane svietiť súvisle a začne blikať. Na konci inicializačného procesu sa môže na displeji objaviť chyba 990, ktorú môžete ignorovať.
 10. Znovu odklopte nadstavbu so skenerom a otvorte kryt tlačiarne.
 11. Odistite zámky všetkých dočasných tonerov a vyberte ich z tlačiarne.
 12. Vyberte pôvodné tonery zo starého valca a vložte ich do nového valca, nainštalovaného v tlačiarni. Všetky ich uzamknite posunutím modrého zámku doľava.
 13. Zaklapnite kryt tlačiarne a prípadne priklopte nadstavbu so skenerom.


Výmena obrazového valca v tlačiarňach OKI C532/C542/MC563/MC573

Vo farebných tlačiarňach OKI C532, OKI C542, OKI MC563 a OKI MC573 nájdete celkom 4 samostatné obrazové valce. Súčasťou hlásenia tlačiarne o nutnosti výmeny valca bude aj označenie farby (alebo farieb), pri ktorej je potrebné valec vymeniť.

Na výmenu budete potrebovať:

Jeden alebo viac náhradných valcov, podľa hlásenia na tlačiarni alebo v ovládacom programe tlačiarne v počítači:

Postup výmeny obrazového valca:

 1. V prípade tlačiarní so skenerom (OKI MC563 a OKI MC573) odklopte nadstavbu so skenerom do najvyššej polohy, kde sa sama zastaví. V prípade tlačiarní OKI C532 a OKI C542, ktoré nemajú skener, začnite výmenu valca bodom č. 2.
 2. Stlačte šedé hranaté tlačidlo naľavo od displeja a odklopte kryt.
 3. Podľa označenia na ľavej strane (C, M, Y alebo K) nájdite valec, ktorý je potrebné vymeniť. Uchopte toner a spolu s obrazovým valcom ho vyberte.
 4. Vybaľte nový obrazový valec a odstráňte lepiacu pásku a kryciu fóliu a oranžovú krytku.
 5. Otočením modrej páčky smerom k sebe zo starého valca uvoľnite toner a vyberte ho. Toner vložte do nového valca stranou s označením farby napred a zaistite modrou páčkou smerom od seba.
 6. Nový valec s pôvodným tonerom vložte späť do tlačiarne.
 7. Čistou handričkou opatrne očistite LED diódy, uchytené zospodu šedého krytu tlačiarne.
 8. Zaklapnite kryt tlačiarne a zatvorte predný kryt, prípadne priklopte a zaistite nadstavbu so skenerom páčkou napravo.


Výmena obrazového valca v tlačiarňach OKI ES5463 MFP/ES5473/ES5432/ES5442

Vo farebných tlačiarňach OKI ES5463 MFP, OKI ES5473, OKI ES5432 a OKI ES5442 nájdete 4 samostatné obrazové valce. Súčasťou hlásenia tlačiarne o nutnosti výmeny valca bude teda aj označenie farby (alebo farieb), pri ktorej je potrebné valec vymeniť.

Na výmenu budete potrebovať:

Jeden alebo viac náhradných valcov, podľa hlásenia na tlačiarni alebo v ovládacom programe tlačiarne v počítači:

Postup výmeny obrazového valca:

 1. V prípade tlačiarne OKI ES5463 MFP odklopte nadstavbu so skenerom do najvyššej polohy, kde sa sama zastaví. V prípade tlačiarní OKI ES5473, OKI ES5432 a OKI ES5442, ktoré nemajú skener, začnite výmenu valca bodom č. 2.
 2. Stlačte šedé hranaté tlačidlo naľavo od displeja a odklopte kryt.
 3. Podľa označenia na ľavej strane (C, M, Y alebo K) nájdite valec, ktorý je potrebné vymeniť. Uchopte toner a spolu s obrazovým valcom ho vyberte.
 4. Vybaľte nový obrazový valec a odstráňte lepiacu pásku a kryciu fóliu a oranžovú krytku.
 5. Otočením modrej páčky smerom k sebe zo starého valca uvoľnite toner a vyberte ho. Toner vložte do nového valca stranou s označením farby napred a zaistite modrou páčkou smerom od seba.
 6. Nový valec s pôvodným tonerom vložte späť do tlačiarne.
 7. Čistou handričkou opatrne očistite LED diódy, uchytené zospodu šedého krytu tlačiarne.
 8. Zaklapnite kryt tlačiarne a zatvorte predný kryt, prípadne priklopte a zaistite nadstavbu so skenerom páčkou napravo.


Výmena obrazového valca v tlačiarňach OKI MC853/MC873

Vo farebných tlačiarňach OKI MC853 a OKI MC873 nájdete celkom 4 samostatné obrazové valce. Súčasťou hlásenia tlačiarne o nutnosti výmeny valca bude teda aj označenie farby (alebo farieb), pri ktorej je potrebné valec vymeniť.

Na výmenu budete potrebovať:

Jeden alebo viac náhradných valcov, podľa hlásenia na tlačiarni alebo v ovládacom programe tlačiarne v počítači:

Postup výmeny obrazového valca:

 1. Vyklopte bielu nadstavbu so skenerom do najvyššej polohy, kde sa sama zastaví.
 2. Zatiahnite za oválnu páčku na pravej strane tlačiarne a otvorte predný kryt.
 3. Stlačte šedé hranaté tlačidlo napravo a odklopte kryt tlačiarne.
 4. Podľa označenia na ľavej strane (C, M, Y alebo K) nájdite valec, ktorý je potrebné vymeniť. Uchopte toner a spolu s obrazovým valcom ho vyberte.
 5. Vybaľte nový obrazový valec a odstráňte lepiacu pásku a kryciu fóliu. Oranžovú krytku uchopte za očko na jednom konci a vyberte z valca.
 6. Otočením modrej páčky smerom k sebe zo starého valca uvoľnite toner a vyberte ho. Toner vložte do nového valca stranou s označením farby napred a zaistite modrou páčkou smerom od seba.
 7. Nový valec s pôvodným tonerom vložte späť do tlačiarne.
 8. Čistou handričkou opatrne očistite LED diódy, uchytené zospodu šedého krytu tlačiarne.
 9. Zaklapnite kryt tlačiarne a potom zatvorte predný kryt.


Výmena obrazového valca v tlačiarňach OKI C824/C834/C844

Vo farebných tlačiarňach OKI C824, OKI C834 a OKI C844 nájdete celkom 4 samostatné obrazové valce. Súčasťou hlásenia tlačiarne o nutnosti výmeny valca bude teda aj označenie farby (alebo farieb), pri ktorej je potrebné valec vymeniť.

Na výmenu budete potrebovať:

Jeden alebo viac náhradných valcov, podľa hlásenia na tlačiarni alebo v ovládacom programe tlačiarne v počítači:

Postup výmeny obrazového valca:

 1. Zatiahnite za oválnu páčku na pravej strane tlačiarne a otvorte predný kryt.
 2. Stlačte modré hranaté tlačidlo napravo a odklopte kryt tlačiarne do polohy.
 3. Podľa označenia na ľavej strane (C, M, Y alebo K) nájdite valec, ktorý je potrebné vymeniť. Uchopte toner a spolu s obrazovým valcom ho vyberte.
 4. Vybaľte nový obrazový valec a odstráňte lepiacu pásku a kryciu fóliu. Oranžovú krytku uchopte za očko na jednom konci a vyberte z valca.
 5. Otočením modrej páčky smerom k sebe zo starého valca uvoľnite toner a vyberte ho. Toner vložte do nového valca stranou s označením farby napred a zaistite modrou páčkou smerom od seba.
 6. Nový valec s pôvodným tonerom vložte späť do tlačiarne.
 7. Čistou handričkou opatrne očistite LED diódy, uchytené zospodu šedého krytu tlačiarne.
 8. Zaklapnite kryt tlačiarne a potom zatvorte predný kryt.


Výmena obrazového valca v tlačiarňach OKI C801/C810/C821/C830/MC851/MC860/MC861

Vo farebných tlačiarňach OKI C801, C810, C821, C830, MC851, MC860 a MC861 nájdete celkom 4 samostatné obrazové valce. Súčasťou hlásenia tlačiarne o nutnosti výmeny valca bude teda aj označenie farby (alebo farieb), pri ktorej je potrebné valec vymeniť.

Na výmenu budete potrebovať:

Jeden alebo viac náhradných valcov, podľa hlásenia na tlačiarni alebo v ovládacom programe tlačiarne v počítači:

Postup výmeny obrazového valca

 1. V prípade tlačiarní so skenerom (OKI MC851, OKI MC860 a OKI MC861) pritiahnite k sebe páčku napravo pod nadstavbou so skenerom a potom celú nadstavbu odklopte do najvyššej polohy, kde sa sama zastaví. V prípade tlačiarní OKI C801, OKI C810, OKI C821 a OKI C830, ktoré nemajú skener, začnite výmenu valca bodom č. 2.
 2. Stlačte šedú hranatú západku na ľavej strane tlačiarne a odklopte kryt.
 3. Podľa označenia na ľavej strane (C, M, Y alebo K) nájdite valec, ktorý je potrebné vymeniť. Uchopte toner a spolu s obrazovým valcom ho vyberte.
 4. Vybaľte nový obrazový valec a odstráňte lepiacu pásku a kryciu fóliu. Oranžovú krytku uchopte za očko na jednom konci a vyberte z valca.
 5. Otočením modrej páčky smerom k sebe zo starého valca uvoľnite toner a vyberte ho. Toner vložte do nového valca stranou s označením farby napred a zaistite modrou páčkou smerom od seba.
 6. Nový valec s pôvodným tonerom vložte späť do tlačiarne.
 7. Čistou handričkou opatrne očistite LED diódy, uchytené zospodu šedého krytu tlačiarne.
 8. Zaklapnite kryt tlačiarne a zatvorte predný kryt, prípadne priklopte a zaistite nadstavbu so skenerom páčkou napravo.


Výmena obrazového valca v tlačiarňach OKI MC760/MC770/MC780

Vo farebných tlačiarňach OKI MC760, MC770 a MC780 nájdete celkom 4 samostatné obrazové valce. Súčasťou hlásenia tlačiarne o nutnosti výmeny valca bude teda aj označenie farby (alebo farieb), pri ktorej je potrebné valec vymeniť.

Na výmenu budete potrebovať:

Jeden alebo viac náhradných valcov, podľa hlásenia na tlačiarni alebo v ovládacom programe tlačiarne v počítači:

Postup výmeny obrazového valca:

 1. Vyklopte bielu nadstavbu so skenerom do najvyššej polohy, kde sa sama zastaví.
 2. Stlačte šedé tlačidlo naľavo pri veku tlačiarne a odklopte kryt.
 3. Podľa označenia na ľavej strane (C, M, Y alebo K) nájdite valec, ktorý je potrebné vymeniť. Uchopte toner a spolu s obrazovým valcom ho vyberte.
 4. Vybaľte nový obrazový valec a odstráňte z neho kryciu fóliu a lepiacu pásku. Oranžovú krytku uchopte za očko na jednom konci a vyberte z valca.
 5. Otočením modrej páčky smerom k sebe zo starého valca uvoľnite toner a vyberte ho. Toner vložte do nového valca stranou s označením farby napred a zaistite modrou páčkou smerom od seba.
 6. Nový valec s pôvodným tonerom vložte späť do tlačiarne.
 7. Zaklapnite kryt tlačiarne a zatvorte predný kryt, prípadne priklopte nadstavbu so skenerom.


Výmena obrazového valca v tlačiarňach OKI C650/C650dn

Vo farebných tlačiarňach OKI C650 a OKI C650dn nájdete celkom 4 obrazové valce, pre každú farbu zvlášť. Súčasťou hlásenia tlačiarne o nutnosti výmeny valca bude teda aj označenie farby (alebo farieb), pri ktorej je potrebné valec vymeniť.

Na výmenu budete potrebovať:

Jeden alebo viac náhradných valcov, podľa hlásenia na tlačiarni alebo v ovládacom programe tlačiarne v počítači:

Postup výmeny obrazového valca:

 1. Otvorte predný kryt tlačiarne zatiahnutím za modrú páčku na prednej strane tlačiarne.
 2. Pritiahnite páčku s modrým označením L1 smerom k sebe tak, aby ste zarovnali symbol červeného trojuholníka na bielom pozadí na páčke s rovnakým symbolom vedľa.
 3. Zatiahnite za páku L2 a potom oboma rukami zdvihnite šedý kryt tlačiarne.
 4. Uchopte rukoväť L3 a vytiahnite kôš s obrazovými valcami.
 5. Podľa označenia na pravej strane (C, M, Y alebo K) nájdite valec, ktorý je potrebné vymeniť. Oboma rukami uchopte a vyberte valec. Starý valec uložte v rovnakej polohe, aby sa z neho nevysypal tonerový prášok.
 6. Vybaľte nový valec a odstráňte lepiacu pásku.
 7. Umiestnite nový valec do tlačiarne v rovnakej orientácii, ako sú ostatné (označením farby doprava).
 8. Zasuňte kôš s valcami, zatvorte kryt tlačiarne, zasuňte späť dovnútra páčku L1 s červeným trojuholníkom a zatvorte predný kryt tlačiarne.
Výmena obrazového valca v čiernobielych tlačiarňach OKI

Výmena obrazového valca v tlačiarňach OKI B411/B412/B431/B432/B512/MB492/MB562

Na výmenu budete potrebovať:

Postup výmeny obrazového valca:

 1. V prípade tlačiarní so skenerom (OKI MB492 a OKI MB562), odklopte najprv bielu nadstavbu so skenerom do najvyššej polohy, kde sa sama zastaví. V prípade tlačiarní OKI B411, OKI B412 a OKI B431, OKI B432 a OKI B512, ktoré nemajú skener, začnite výmenu valca bodom č. 2.
 2. Stlačením okrúhleho tlačidla naľavo odistite šedý kryt tlačiarne a potom ho úplne vyklopte.
 3. Uchopte obrazový valec uprostred a aj s tonerom ho vytiahnite von z tlačiarne.
 4. Vybaľte nový valec a odstráňte lepiacu pásku.
 5. Vložte nový valec do tlačiarne. Pomôžu vám vodiace drážky v tlačiarni (po ľavej strane).
 6. Vytiahnite z nového valca oranžové viečko (to uschovajte na uzavretie starého valca, aby sa z neho nesypal prach).
 7. Otočením modrej páčky smerom k sebe zo starého valca uvoľnite toner a vyberte ho. Toner vložte do nového valca v tlačiarni stranou s čipom dopredu a zaistite modrou páčkou smerom od seba.
 8. Čistou handričkou opatrne očistite spodnú hranu LED diódy, uchytené zospodu šedého krytu tlačiarne
 9. Zatvorte kryt tlačiarne a prípadne sklopte nadstavbu so skenerom.


Výmena obrazového valca v tlačiarňach OKI B410/B430/B440/MB460/MB470/MB480

Na výmenu budete potrebovať:

Postup výmeny obrazového valca:

 1. V prípade tlačiarní so skenerom (OKI MB460, OKI MB470 a OKI MB480), odklopte najprv bielu nadstavbu so skenerom do najvyššej polohy, kde sa sama zastaví. V prípade tlačiarní OKI B410, OKI B430 a OKI B440, ktoré nemajú skener, začnite výmenu valca bodom č. 2. Stlačením okrúhleho tlačidla naľavo odistite šedý kryt tlačiarne a potom ho úplne vyklopte.
 2. Uchopte obrazový valec uprostred a aj s tonerom ho vytiahnite von z tlačiarne.
 3. Vybaľte nový valec a odstráňte lepiacu pásku.
 4. Vložte nový valec do tlačiarne. Pomôžu vám vodiace drážky v tlačiarni (po ľavej strane), do ktorých nový valec hladko zájde.
 5. Vytiahnite z nového valca oranžové viečko (to uschovajte na uzavretie starého valca, aby sa z neho nesypal prach).
 6. Otočením modrej páčky smerom k sebe zo starého valca uvoľnite toner a vyberte ho. Toner vložte do nového valca v tlačiarni a zaistite modrou páčkou smerom od seba.
 7. Čistou handričkou opatrne očistite spodnú hranu LED diódy, ktorá je uchytená na šedom kryte tlačiarne.
 8. Zatvorte kryt tlačiarne a prípadne sklopte nadstavbu so skenerom.


Výmena obrazového valca v tlačiarňach OKI B401dn/MB441dn/MB451dn

Na výmenu budete potrebovať:

Postup výmeny obrazového valca:

 1. V prípade tlačiarní so skenerom (OKI MB441dn a OKI MB451dn), vyklopte najprv bielu nadstavbu so skenerom do najvyššej polohy, kde sa sama zastaví. V prípade tlačiarní OKI B401, ktoré nemajú skener, začnite výmenu valca bodom č. 2.
 2. Stlačením okrúhleho tlačidla naľavo odistite šedý kryt tlačiarne a potom ho úplne vyklopte.
 3. Uchopte obrazový valec uprostred a aj s tonerom ho vytiahnite z tlačiarne.
 4. Vybaľte nový valec a odstráňte lepiacu pásku.
 5. Vložte nový valec do tlačiarne. Pri vkladaní vám pomôžu vám drážky v tlačiarni (po ľavej strane).
 6. Vytiahnite z nového valca oranžovú krytku a zatiaľ uschovajte.
 7. Otočením modrej páčky smerom k sebe uvoľnite a potom vyberte zo starého valca toner. Vložte ho do nového valca v tlačiarni a zaistite modrou páčkou smerom od seba.
 8. Čistou handričkou opatrne očistite LED diódy, uchytené zospodu šedého krytu tlačiarne.
 9. Zatvorte kryt tlačiarne a prípadne sklopte nadstavbu so skenerom.


Tento článok sa vzťahuje
k týmto tlačiarňam:

Tento článok sa vzťahuje
k týmto produktom:

Kapacita: 50000 stránok
Kapacita: 20000 stránok
Kapacita: 20000 stránok
Kapacita: 20000 stránok
Kapacita: 30 000 černobílých/20 000 barevných stránok