Ako vymeniť fotovalec v tlačiarni Brother

Výmena valca v tlačiarni Brother je veľmi jednoduchá. Stačí dodržať jednoduchý postup, ktorý sa skladá z niekoľkých krokov a budete môcť pokračovať v tlači. Pozrite sa, ako na to.

Fotovalec je v prípade tlačiarní značky Brother spotrebným materiálom, ktorý je potrebné pravidelne vymieňať. Spolu s tonerovou kazetou sa v tlačiarni stará o tlač.

Ešte než fotovalec vymeníte, uistite sa, že tlačiareň skutočne požaduje výmenu fotovalca a nie tonerovej kazety. Často totiž dochádza k situáciám, keď majiteľ tlačiarne objedná namiesto tonera fotovalec a naopak.

V prípade, že je nutná výmena fotovalca, zobrazí sa na displeji tlačiarne alebo v ovládacom programe tlačiarne v počítači niektoré z nasledujúcich hlásení:

  • Vymeňte fotovalec
  • Vymeňte zobrazovací valec
  • Vymeňte obrazový valec
  • Vymeňte zobrazovaciu jednotku
  • Vymeňte tlačový valec
  • Replace imaging unit
  • Replace drum
  • Replace drum unit
  • Replace photoconductor unit1. Výmena pri zapnutej tlačiarni 

Väčšina modelov tlačiarní vyžaduje výmenu valca pri zapnutej tlačiarni. Či sa to týka aj vašej tlačiarne, ľahko zistíte v návode na použitie tlačiarne v sekcii výmena spotrebného materiálu.

2. Odstránenie ochranných prvkov

Pred inštaláciou odstráňte z nového fotovalca všetky ochranné prvky. Najčastejšie to býva ochranný papier, ktorý chráni fotovalec pred svetlom. Dlhodobé vystavenie svetlu totiž môže fotovalec nenávratne poškodiť.

Ochranný papier na fotovalci Brother
Ochranné prvky je potrebné z fotovalca pred jeho výmenou odstrániť. Často majú podobu čierneho papiera, ktorý chráni fotovalec pred poškodením svetlom.


3. Vymieňajte len fotovalec, nie toner

Vo fotovalci, ktorý sa chystáte vymeniť, je uložená tonerová kazeta, ktorú ale nie je potrebné spolu s fotovalcom meniť.

4. Postup výmeny fotovalca v tlačiarni Brother

Aj keď je konkrétny postup výmeny pri jednotlivých modeloch mierne odlišný, všeobecné princípy sú rovnaké:

1. Vyberte fotovalec spoločne s tonerom z tlačiarne

Toner s fotovalcom z tlačiarne Brother DCP-L2512
Toner s fotovalcom z tlačiarne Brother DCP-L2512


2. Uvoľnite toner stlačením páčky na fotovalci a toner vyberte

Páčka na uvoľnenie tonera z fotovalca Brother DR-2401
Stlačením plastovej páčky uvoľníte toner z fotovalca. Páčka je obvykle zelenej alebo modrej farby a je umiestnená na okraji fotovalca.


Oddelený toner a fotovalec do tlačiarne Brother DCP-L2512D
Toner do tlačiarne Brother DCP-L2512D po vybratí z fotovalca.


3. Do nového fotovalca vložte pôvodný toner tak, aby doňho zacvakol

4. Nový fotovalec s pôvodným tonerom vložte späť do zapnutej tlačiarne

5. Vynulujte počítadlo životnosti fotovalca

Posledný, ale veľmi dôležitý krok je manuálne vynulovanie počítadla životnosti fotovalca pomocou tlačidiel na tlačiarni. Konkrétny postup nulovania počítadla sa pri jednotlivých modeloch tlačiarní líši a je uvedený v návode na použitie tlačiarne. Ak počítadlo životnosti nevynulujete, bude tlačiareň požadovať výmenu fotovalca aj naďalej.

Návod na vynulovanie počítadla nájdete aj v krabici s fotovalcom značky TONERSYP.


Video: Výmena fotovalca v tlačiarni Brother


Stiahnite si fotosprievodcu zdarma