7 najčastejších závad laserových tlačiarní Brother a ich riešenie

Zobrazila sa na displeji vašej tlačiarne chyba a tlačiareň nechce ďalej tlačiť? Vytlačené dokumenty sú nečitateľné alebo špinavé? V tomto článku vám poradíme, ako uvedené problémy vyriešiť a opäť vašu tlačiareň Brother sprevádzkovať.

Chybové hlásenia či nekvalitná tlač sú v tlačiarňach Brother najčastejšími problémami, s ktorými sa pri ich používaní stretnete. Často ich má na svedomí toner, fotovalec a v niektorých prípadoch aj zapekacia jednotka. Dobrou správou je, že tieto závady možno obvykle svojpomocne vyriešiť.


1. Vymeňte toner

Vymeňte toner (anglicky Replace toner) je najčastejšou chybovou hláškou v tlačiarňach Brother. Predchádza jej hlásenie Málo tonera / Toner low a Došiel toner / Toner ended.

Možno si hovoríte, že riešenie tohto hlásenia je zrejmé, a síce výmena tonera za nový. Čo ale robiť, keď toto hlásenie ani po výmene tonera nezmizne? Dôvodov môže byť niekoľko.

Občas sa stane, že používateľ namiesto tonera omylom vymení fotovalec, a preto hlásenie o výmene tonera nezmizne. Fotovalec Brother je samostatne vymeniteľný diel, ktorého interval výmeny je dlhší ako v prípade tonera.


Riešenie: 

Skontrolujte, či ste v tlačiarni vymenili toner, a nie fotovalec. V prípade potreby nájdete kvalitné originálne aj neoriginálne tonery do tlačiarní Brother v našom e-shope.

Ďalší dôvod hlásenia súvisí so samotným tonerom. Po vložení tonera do tlačiarne Brother by mala tlačiareň automaticky rozpoznať, že bol toner vložený a vynulovať jeho počítadlo. Na to slúži resetovacie koliesko (reseter), ktoré musí byť na toneroch Brother správne nastavené. Ak k vynulovaniu počítadla nedôjde, tlačiareň bude aj naďalej zobrazovať hlášku o nedostatku tonera.


Riešenie

Pri zapnutej tlačiarni skúste toner vybrať a opäť ho do tlačiarne vložiť. Pomôže tiež výmena tonera za kvalitnejší kompatibilný, renovovaný či originálny toner.

Najčastejšie sa tento problém vyskytuje u tonerov do tlačiarní Brother DCP-L2532DW a Brother DCP-L2512DSpoľahlivé kompatibilné tonery TN-2421 do týchto tlačiarní môžete zakúpiť u nás v e-shope.

Tretím, už čiastočne spomínaným dôvodom hlášky môže byť výmena tonera pri vypnutej tlačiarni. Uistite sa preto, že toner do tlačiarne Brother vždy vymieňajte pri zapnutej tlačiarni.


2. Chýba toner

Na rozdiel od vyššie zmienenej hlášky vás hláška Chýba toner (anglicky No toner) môže prekvapiť kedykoľvek počas životnosti tonera bez ohľadu na jeho zostávajúcu kapacitu. Objavuje sa takmer výhradne pri použití menej kvalitných kompatibilných tonerov a je spôsobená nekvalitnými čipmi. Tie z ničoho nič vypovedajú službu a tlačiareň ich nedokáže prečítať.

Najčastejšie sa s touto chybou stretnú majitelia tlačiarní Brother DCP-L3550CDW, Brother DCP-L3510CDW a Brother HL-L3270CDW, ktoré používajú tonery TN-247.

Tento problém úplne eliminujete nielen použitím drahých originálnych tonerov, ale aj obstaraním cenovo dostupných a ekologických renovovaných tonerov TN-247 a našich kompatibilných tonerov TN-247Ako jediní ponúkame tieto tonery s originálnymi čipmi, ktoré vás nenechajú na holičkách.


3. Chyba kazety

Ďalšou chybou, ktorá súvisí s tonerom Brother, je Chyba kazety (anglicky Cartridge error). Kompletné znenie tejto chybovej hlášky je obvykle dlhšie a líši sa v závislosti od toho, ktorá farba tonera Brother chybu spôsobila (ak ide o farebnú tlačiareň). Môže vyzerať napríklad takto:


Chyba kazety Vlozte spat ciernu (BK) tonerovú kazetu.

Vlozte tonerovu kazetu spat.


Cartridge Error

Put the Toner Cartridge back in.


Táto chyba môže byť spôsobená čipom, ale zvyčajne ide o iný nešpecifický problém s tonerovou kazetou. Chybu môžete vyriešiť vybratím a opätovnou inštaláciou tonera spolu s fotovalcom. Ak chyba nezmizne, bude nutné problémovú tonerovú kazetu vymeniť.


4. Vymeňte valec

Valec (fotovalec) Brother je súčiastka, ktorá sa v týchto tlačiarňach stará o prenos tonerového prášku na papier. Diel býva označený písmenami DR (napríklad DR-2401). V tlačiarňach Brother je nutné ich pravidelne vymieňať, a práve hláška Vymeňte valec (Replace drum) na nutnosť jeho výmeny upozorňuje. Predchádza tomu hláška Valec onedlho končí (Drum End Soon).

Podobne ako v prípade hlášky Vymeňte toner je aj riešenie tohto chybového hlásenia na prvý pohľad zrejmé. Avšak na rozdiel od predchádzajúceho prípadu hláška ani po vložení nového fotovalca nezmizne.

Počítadlo životnosti je totiž nutné ručne vynulovať v menu tlačiarne. Podrobný návod na výmenu valca vrátane návodu na vynulovanie počítadla nájdete v krabici s originálnym fotovalcom Brother. Návod je tiež súčasťou lacnejších kompatibilných fotovalcov Brother z našej ponuky.


5. Čierne pruhy v tlači

Čierne pruhy v tlači patria k častým poruchám tlačiarní Brother. Spôsobovať ich môže napríklad opotrebovaný fotovalec. Valec na konci životnosti ľahko identifikujete podľa toho, že čierne pruhy sú obvykle na okraji stránky a môžu vyzerať napríklad takto

Čierne pruhy na okraji vytlačenej stránky spôsobené opotrebovaným fotovalcom
Čierne pruhy na okraji vytlačenej stránky spôsobené opotrebovaným fotovalcom.


Opotrebovaný fotovalec nemožno nijako opraviť ani vyčistiť. Jediným riešením je výmena fotovalca za nový. Pre servisných technikov existuje možnosť vymeniť iba samostatný OPC valec, ktoré nájdete v našej ponuke vrátane najpopulárnejších typov ako DR-2401, DR-2300 alebo DR-1030.

Čierne pruhy sa môžu vyskytnúť aj uprostred stránky. Tu je identifikácia zdroja závady zložitejšia. Ako prvý krok odporúčame skontrolovať tonerovú cartridge Brother, či sa z nej nesype tonerový prášok.

Môžete tiež vyčistiť korónový drôt na fotovalci, a to posunutím plastového jazdca z jednej strany na druhú. Overte tiež, či sa jazdec nachádza vo východiskovej polohe. Postup čistenia koronového drôtu nájdete v našom návode na výmenu fotovalca Brother

Jazdec, ktorým vyčistíte korónový drôt na fotovalci do tlačiarne Brother
Jazdec, ktorým vyčistíte korónový drôt na fotovalci do tlačiarne Brother
6. Opakované defekty v tlači

Opakujú sa na vytlačených stránkach pravidelné defekty v podobe bodiek, čiarok alebo šmúh? Zdroj problému ľahko odhalíte podľa vzdialenosti medzi jednotlivými defektmi, ktorá bude rovnaká, ako obvod valca, ktorý problém spôsobuje. Môže pritom ísť nielen o fotovalec, ale aj o toner alebo valec v zapekacej jednotke.

V prípade fotovalca môže byť príčinou nalepená nečistota alebo zvyšok lepidla zo štítkov. Oboje ľahko odstránite handričkou namočenou v izopropanole. Pokiaľ je ale fotovalec poškriabaný, bude nutná jeho výmena.

Ak je problém na toneri, môže ísť o poškodený developerový valček (valček na toneri Brother pokrytý tonerovým práškom). Poškodený valček nemožno opraviť a je nutná výmena tonera. Pokiaľ je ale valček iba znečistený, je možné ho utrieť suchou handričkou.

Poškodenie zapekacej jednotky je už závažnejšie. Najčastejšie k nemu dôjde pri neopatrnej manipulácii s uviaznutým papierom (poškodenie nožnicami) alebo pri nalepení štítku na niektorý z valcov v jednotke. Opravu alebo výmenu fixačnej jednotky Brother vždy zverte do rúk servisného technika.7. Špinavé výtlačky s nežiadúcim opakovaním tlače

Poškodenie fixačnej jednotky sa môže okrem špinavých výtlačkov prejaviť aj nežiaducim opakovaním tlačeného obsahu v spodných častiach stránky. Aj v tomto prípade nie je možné jednoduché vyriešenie problému svojpomocne, ale je nutná oprava alebo výmena fixačnej jednotky v servise.
Poraďte si s tlačiarňou rýchlo s e-bookom zdarma!