4 najčastejšie závady tlačiarní HP a Canon, ktoré môžu súvisieť s tonerom (+ riešenie).

Veľkou výhodou tlačiarní Canon a HP, ktoré sú postavené na rovnakých vnútorných dieloch je, že veľa porúch možno vyriešiť výmenou tonera. Z toho ale zároveň vyplýva, že je nutné v tlačiarňach používať kvalitné tonery, inak hrozí riziko, že sa s týmito chybami budete stretávať pravidelne.

Tu je niekoľko najčastejších chýb súvisiacich s tonerom, ktoré sa u tlačiarní Canon a HP vyskytujú.

Rýchly prehľad:

1. Chyba kalibrácie

Farebné laserové tlačiarne sa na dosiahnutie vysokej kvality tlače pravidelne kalibrujú. Kalibrujú sa tiež po vložení nových tonerov a práve vtedy sa môžete stretnúť s chybovým hlásením.

Po vložení nového tonera do farebnej tlačiarne Canon sa môžete stretnúť s chybou "Out-of-Register Colors Correction Error", ktorá tiež súvisí s nesprávne vykonanou kalibráciou.

Chyby kalibrácie väčšinou súvisia s tonerovými kazetami, najmä s tonerovým práškom. Zo skúseností vieme, že lacné čínske kompatibilné tonery majú s kalibráciou problémy a tieto chyby sa u nich opakujú častejšie.

Riešenie problému spočíva v používaní tonerov s kvalitným tonerovým práškom. To ale ešte nemusí znamenať prechod na originálne tonery. Stačí zvoliť kvalitnejšie neoriginálne tonery. Viac o farebných toneroch do tlačiarní Canon a HP píšeme v samostatnom článku.


2. Nekvalitná tlač- pruhy a šmuhy

Aj defekty v tlači sú často spojené s komponentami, ktoré sú súčasťou kazety. Takéto chyby sa najčastejšie prejavujú pruhmi v tlači, pravidelnými šmuhami alebo opakujúcimi sa bodkami po celej dĺžke stránky.


Problémy s kvalitou tlače v tlačiarni HP a Canon
Ukážka nekvalitnej tlače s poškodeným tonerom do farebnej tlačiarne HP.


Tieto závady môžu súvisieť s fyzickým poškodením optického valca, ktorý je súčasťou tonera alebo sa môže jednať o zlyhanie iných komponentov vo vnútri kazety.

Kým k fyzickému poškodeniu optického valca môže dôjsť aj pri neopatrnej manipulácii, ostatné zlyhania sú spôsobené skôr nekvalitnými súčiastkami. A znovu platí, že u lacných neoriginálnych tonerov je pravdepodobnosť zlyhania oveľa vyššia. U kvalitnejších alternatívnych tonerov sa tieto závady vyskytujú v oveľa menšej miere.

Poškodenie niektorého z dielov v toneri, ktoré sa už prejavilo na kvalite tlače, nemožno zvyčajne jednoducho odstrániť. Je tak nutné vymeniť celý toner za nový.


K nájdeniu kvalitného tonera stačí poznať model vašej tlačiarne. Ten potom stačí vpísať do vyhľadávacieho poľa nižšie.3. Sypanie tonera

Výrazné sypanie tonerového prášku z kazety je znakom poškodenia a takú kazetu by ste ani nemali vkladať do tlačiarne. Tonerový prášok by totiž mohol poškodiť ďalšie súčiastky tlačiarne.

Pokiaľ sa ale tonerový prášok z kazety nesype a kazeta je len zašpinená, nemusí sa jednať o problém. Najmä v prípade renovovaných tonerov môže ísť o pozostatok tonerového prášku, ktorý sa na prepravnú poistku nasype pred testom kazety. V tomto prípade stačí kazetu očistiť suchou handričkou.


4. Chybové hlásenie tlačiarne súvisiace s tonerom

Ďalšia možná porucha sa týka čipov, ktoré na tonerovej kazete slúžia na komunikáciu s tlačiarňou. Chybové hlásenia môžu byť rôzne. Väčšina z nich ale upozorňuje na nekompatibilný toner alebo chybu konkrétneho tonera.

Príkladom takejto chyby je "10.000 Chyba pamäte spotrebného materiálu" (anglicky "10.0000 Supply memory error)", ktorá sa väčšinou zobrazí ihneď po vložení tonera do tlačiarne HP. Tá sa zobrazí, ak čip na toneri úplne chýba (napríklad vypadol pri vkladaní tonera do tlačiarne), je chybný alebo je medzi čipom a tlačiarňou zlý kontaktNa túto chybu môžete naraziť aj pri inštalácii fotovalca.


Chyba pamäte spotrebného materiálu
Chyba pamäte spotrebného materiálu (anglicky "10.0000 Supply memory error") môže byť spôsobená chýbajúcim alebo chybným čipom. Veľakrát ale stačí iba odstrániť oranžovú krytku čipu na toneri a problém je vyriešený.


Prvá pomoc pri riešení tejto chyby je teda kontrola čipu na tonerovej kazete. V tlačiarňach HP býva častým problémom, oranžová krytka čipu. Tú je nutné pred vložením tonera do tlačiarne odstrániť. Ak tak neurobíte, môže ovplyvniť kontakt medzi čítačkou a samotným čipom a spôsobiť vyššie uvedené alebo aj iné chybové hlásenie.

Oranžová krytka čipu na toneri do tlačiarne HP
Oranžovú krytku čipu, ktorá býva súčasťou kompatibilných tonerov do tlačiarní HP je nutné pred vložením do tlačiarne odstrániť. Práve ona totiž môže spôsobiť zlý kontakt medzi čipom a tlačiarňou čo vedie k zobrazeniu hlášky "Chyba pamäte spotrebného materiálu".

Pokiaľ je chyba pamäte spotrebného materiálu spôsobená chybným čipom, stačí nainštalovať nový a toner (alebo valec) bude opäť fungovať. Aj tu platí, že kvalitné alternatívne tonery používajú lepšie čipy a tieto hlásenia sa u nich vyskytujú menej často.

Chyba pamäte spotrebného materiálu sa veľmi často vyskytuje aj u najnovších čipov na kompatibilných toneroch HP CF259X. V tomto prípade sa chyba na displeji zobrazí takto:

„Na označených kazetách je chyba pamäte: 10.0000”.

Ide však iba o dočasnú chybu, ktorá sa zobrazí pri prvotnej inštalácii tonera do tlačiarne. Po vypnutí a opätovnom zapnutí tlačiarne obvykle zmizne a môžete pokračovať v tlači. Pomôcť môže tiež vybratie tonera z tlačiarne a jeho opätovná inštalácia 


Chyba, ktorá chybou nie je

U kvalitných tonerových kaziet vás potom paradoxne môže vyľakať správa na stránke stavu spotrebného materiálu o tom, že používate neznačkovú tonerovú kazetu. V tomto prípade sa ale nejedná o chybu.

Ide o výsledok dohody výrobcov tlačiarní a výrobcov neoriginálnych čipov, ktorej cieľom je to, aby boli originálne a neoriginálne tonery jasne odlíšené. Toto hlásenie na stránke stavu spotrebného materiálu nijako neovplyvňuje chod tlačiarne a tá v tomto ohľade funguje rovnako ako s originálnymi tonermi.


Upozornenie na neoriginálny toner
Upozornenie na neoriginálny toner v tlačiarni HP vďaka ktorému spoznáte, aký toner v skutočnosti používate. Toto upozornenie ale nemá žiadny vplyv na funkciu tlačiarne.


Aby ste sa s týmito chybami nestretli

Uvedené chyby a závady patria medzi tie, ktoré sa najčastejšie vyskytujú v tlačiarňach HP a Canon. Odporúčame preto vyberať a v tlačiarni používať kvalitnejšie neoriginálne tonery u ktorých sa vyskytujú podstatne menej často.


Aby sa tieto chyby na vašej tlačiarni už nevyskytovali:

  • Starostlivo vyberáme pre farebné tlačiarne HP a Canon dodávateľov kaziet. Vyhýbame sa najmä lacným čínskym tonerom, s ktorými sa bežne na slovenskom trhu stretnete.
  • Dohliadame na to, aby kazety obsahovali kvalitný tonerový prášok, ktorý zaručí, že sa vaša tlačiareň bez problémov skalibruje.
  • Pravidelne testujeme kvalitu tlače, aby sme sa presvedčili, že je vysoká a bez akýchkoľvek defektov.
  • Overujeme tiež, že tonery obsahujú kvalitné čipy, ktoré nespôsobia blokovanie tlačiarne.


Chcete nájsť toner práve do vašej tlačiarne HP alebo Canon? Do vyhľadávacieho poľa nižšie jednoducho zadajte váš model tlačiarne alebo jeho časť (napríklad na vyhľadanie tonera do tlačiarne HP LaserJet P1102 zadajte do vyhľadávača P1102). Môžete tiež priamo zadať označenie modelu tonera, ktorý hľadáte (napríklad CE285A).Narazili ste na inú chybu s ktorou si neviete rady? Napíšte nám.

Nezabudnite čo najpodrobnejšie popísať, ako sa závada prejavuje, aký toner v tlačiarni používate a o akú tlačiareň sa jedná. Tieto informácie nám pomôžu pri zisťovaní príčiny problému.