3 závady kompatibilných tonerov do tlačiarní Samsung: ako im predísť a ako sa ich zbaviť?

Máte pochybnosti, či pri používaní kompatibilných tonerov vo vašej tlačiarni Samsung nenastanú nejaké problémy? Buďte bez obáv. Tie najčastejšie závady možno zvyčajne ľahko odstrániť a predovšetkým nie je ťažké sa im vopred vyhnúť. V tomto článku vás to naučíme.

Častá závada č. 1: Tlačiareň toner neakceptuje

Možno to poznáte. Zakúpili ste nový toner do zásoby, ktorý vám nejakú dobu ležal v skrini. Keď už ho konečne chcete použiť, tlačiareň vám toner odmieta akceptovať a zobrazí hlásenie o nekompatibilnom toneri alebo o nutnosti výmeny tonera. Na menších tlačiarňach bez displeja môže na tento problém upozorniť svietiaca výstražná kontrolka.

Závada je väčšinou spôsobená pravidelnými aktualizáciami interného softvéru (tzv. firmwaru) v tlačiarňach Samsung. Tie prebiehajú nenápadne na pozadí systému a môžu mať za následok nefunkčnosť kompatibilných tonerov so staršími čipmi.

Zvyčajne sa to týka posledných typov tonerov do tlačiarní Samsung, napríklad MLT-D111S, MLT-D111L, MLT- D116L, a farebných CLT-K404S, CLT-C404S, CLT-M404S, CLT-Y404SU starších modelov tlačiarní už výrobca firmware spravidla neaktualizuje.


Ako závade predísť?

Tzv. inteligentné aktualizácie firmwaru odporúčame zrušiť už pri inštalácii ovládačov tlačiarní Samsung.

Stačí v druhom kroku inštalácie kliknúť na "Oznámenie o zbere dát a nastavení", následne zrušiť všetky možnosti, ktoré inštalačný program ponúka a potvrdiť tlačidlom OK.

Vypnutie inteligentných aktualizácií Samsung
Vypnutie inteligentných aktualizácií pri inštalácii ovladača tlačiarne Samsung. Odkazy na spoločnosť HP súvisia v prevzatím divízie tlačiarní Samsung spoločnosťou HP, ktorá ju teraz prevádzkuje.


Ako závadu odstrániť?

Ak ste sa s popísaným problémom práve stretli, znamená to, že firmware bol už v tlačiarni nainštalovaný. Vypnutie automatických aktualizácií problém teda nevyrieši.

Máte ale dve ďalšie možnostiTou prvou je, že do tlačiarne vložíte toner s najnovším funkčným čipom.     

Druhým a lacnejším riešením je jednoduchá výmena samotných čipov. Umiestnenie čipov na toneroch je znázornené v našich návodoch na plnenie tonerov Samsung.


Pri farebných tlačiarňach, akou je napríklad Samsung Xpress C480W, je situácia o niečo zložitejšia. Používa totiž štyri tonerové kazety a je dôležité, aby boli čipy na všetkých kazetách nielen čo najnovšie, ale aj rovnako staré. Pokiaľ budú niektoré z čipov staršie verzie než ostatné, nemusí príslušný toner v tlačiarni fungovať. Čím väčší rozdiel medzi čipmi je, tým väčšia je pravdepodobnosť, že bude tlačiarňou odmietnutý. V tom prípade zvyčajne stačí vymeniť staršie tonery za novšie alebo na nich vymeniť čip.

Informácie o verzii čipu nájdete zvyčajne na čipe samotnom. Vyššia verzia čipu znamená novší čip.

Čip z kompatibilného tonera pre tlačiareň Samsung C480w
Čip z kompatibilného tonera pre tlačiareň Samsung C480w. Verziu čipu (v tomto prípade verzia 7 - V7) nájdete v prípade niektorých výrobcov priamo na čipe.

Aby tonery vo vašej tlačiarni Samsung bez problémov fungovali, musí predajca pravidelne sledovať aktuálnosť čipov na toneroch a držať skladom vždy len tie "najčerstvejšie".


Častá závada č. 2: Toner nevydrží udávaný počet strán

Možno sa vám niekedy zdalo, že toner vo vašej tlačiarni Samsung nevytlačil toľko strán, koľko bolo uvedené v špecifikácii tonera alebo koľko ste na základe svojich skúseností očakávali.

Ako však spoznať, či to tak skutočne bolo? Jednoducho. Povie vám to sama tlačiareň. A to vďaka čipom, ktorými sú opatrené všetky tonery do novších tlačiarní Samsung.

Ak sa na stránke objavujú známky dochádzajúceho tonera (spravidla biele vertikálne pruhy) a zároveň tlačiareň hlási, že toner došiel, je to v poriadku. Pokiaľ sa ale tieto známky objavia a stav tonera je podľa tlačiarne vyšší ako 0%, znamená to, že toner došiel predčasne.

Dochádzajúci toner v tlačiarni
Rozširujúci sa bledý pruh na vytlačenej stránke je prvou známkou dochádzajúceho tonera.


Testovanie sa oplatí (hlavne vám)

Že sa to naozaj stáva, nám potvrdil jeden z pravidelných testov tonerov MLT-D111Lktoré pasujú napríklad do tlačiarne Samsung M2070Testy vykonávame pri naskladňovaní tonerov od nových výrobcov alebo nových šarží. Chceme sa totiž uistiť, že tonery fungujú, ako majú, ešte pred tým, než sa dostanú k vám.

Namiesto sľúbených 1800 strán vytlačil testovaný toner iba 1200 strán (čo sa opakovalo aj u ďalšieho tonera z tejto šarže). Keď k tomu dôjde, tonery do predaja nezaradíme a vraciame ich späť dodávateľovi.

Aký by bol dopad na vašu peňaženku, keby sme to neurobili?

Ak toner kúpite za 800 Kč a vytlačíte iba 1200 strán miesto sľubovaných 1800, znamená to, že vás jedna stránka tlače namiesto 0,44 Kč bude stáť 0,67 Kč. A celý toner by vás tak v prepočte vyšiel na 1200 Kč. To je celkom veľký rozdiel.


Dajte na skúsenosti a nebojte sa ozvať

Pri nákupe na internete je ťažké rozoznať, ktorý toner udávaný počet strán vytlačí a ktorý nie. Odporúčame preto nakupovať podľa dlhodobých skúseností, či už ostatných užívateľov alebo vašich vlastných. Najlacnejším ponukám sa radšej vyhnite.

Ak dochádzajúci toner a hlásenie tlačiarne nie sú v súlade, nebojte sa ozvať svojmu dodávateľovi. Ten by vám mal za nevyužitú časť tonera ponúknuť kompenzáciu.


Častá závada č. 3: Nekvalitná tlač

Kvalita kompatibilných tonerov nie je u všetkých výrobcov rovnaká. Niektoré tlačia úplne bez problémov od prvého vloženia do tlačiarne až do úplného spotrebovania a rozdiel oproti originálu prakticky nespoznáte. Pri iných sa môžu vyskytovať niektoré typické závady. Medzi ne patrí napríklad:

  • bledá tlač po celej ploche stránky
  • vady tlače v tmavých alebo šedých plochách
  • šedé pozadie tlačenej stránky
  • fľaky, pruhy alebo šmuhy na tlačenom papieri
  • tlač celých čiernych stránok
  • tlač prázdnych stránok

Väčšina z týchto závad je spôsobená výrobnou vadou a prejaví sa už po vložení tonera do tlačiarne. K niektorým ale môže dôjsť až v priebehu používania, napríklad kvôli sypaniu tonerového prášku v dôsledku netesnosti v kazete.


Jednoduchý test závady ľahko odhalí

Väčšine týchto problémov predídete výberom kvalitnejšieho výrobcu. Nulovú poruchovosť síce nemôžeme očakávať ani u nich, percento chybných kusov však môže byť aj niekoľkonásobne nižšie. A aj tie dokážu odhaliť jednoduché testy kvality.

Preto každý kompatibilný toner z vybraných modelov testujeme ešte pred odoslaním zákazníkovi. Vďaka tomu máte istotu, že vás po vložení tonera do tlačiarne nebude čakať žiadne nepríjemné prekvapenie.

Test kvality tonerov do tlačiarní
Vďaka jednoduchému testu kvality je možné odhaliť prípadné výrobné chyby a riziko poruchy tak minimalizovať.


Ktoré kompatibilné tonery do tlačiarní Samsung takto testujeme?


Vyhľadanie tonera do tlačiarne Samsung

Vyhľadanie vhodného tonera do vašej tlačiarne Samsung je veľmi ľahké. Do vyhľadávacieho poľa nižšie stačí napísať model tlačiarne alebo jeho časť. Do vyhľadávacieho poľa nižšie jednoducho zadajte váš model tlačiarne (napríklad na vyhľadanie náplne do populárnej tlačiarne Samsung Xpress M2070 stačí do vyhľadávača zadať M2070). Môžete tiež priamo zadať označenie tonera, ktorý hľadáte (napríklad MLT-D111L). 


Nahlásit
chybu