Podmienky pre vrátenie tonera do 12 mesiacov bez udania dôvodu.

  • Kupujúci môže vrátiť kompatibilné a renovované tonery do 12 mesiacov od dátumu zakúpenia v prípade, že tieto tonery zakúpil ako prihlásený zákazník.
  • Možnosť vrátenia do 12 mesiacov sa týka výhradne renovovaných a kompatibilných tonerov. Netýka sa originálnych tonerov, atramentových náplní, pások do tlačiarní, pások a etikiet do štítkovačov a príslušenstva.
  • Kupujúci môže vrátiť maximálne 5 tonerov za kalendárny rok.
  • Vrátené tonery môžu byť vybalené z krabice, ale nesmú byť použité. Tonery vložené do tlačiarne považujeme za použité.
  • Možnosť vrátenia sa nevzťahuje na tonery, ktoré boli špeciálne objednané na vyžiadanie kupujúceho a nie sú bežne skladom.
  • V prípade podozrenia na úmyselné poškodenie predávajúceho si tento vyhradzuje právo odmietnuť prijatie tovaru a vrátenie peňazí.
  • Predávajúci po kontrole vráteného tovaru vyplatí nákupnú cenu tovaru v plnej výške alebo kupujúcemu zašle iný tovar zodpovedajúcej hodnoty podľa dohody s kupujúcim.