Podmienky doživotnej záruky

Čo je to doživotná záruka?

Poskytnutím doživotnej záruky sa zaväzujeme, že vám vybrané tonery z e-shopu Tonersyp v prípade poruchy vždy opravíme, vymeníme za výrobok nový alebo preplatíme jeho nespotrebovanú časť.

Doživotnú záruku môžete uplatniť kedykoľvek pred spotrebovaním tonera bez ohľadu na to, kedy ste ho u nás zakúpili.


Na ktoré výrobky poskytujeme doživotnú záruku?

Doživotná záruka sa vzťahuje na výrobné vady renovovaných a kompatibilných tonerov.

Doživotná záruka sa nevzťahuje:

  • na originálne tonery (ich záručnú lehotu stanovuje výrobca), na atramentové náplne (majú krátke expiračné doby), na pásky do tlačiarní, pásky a etikety do štítkovačov a na ďalšie príslušenstvo,
  • na problémy s čipmi spôsobené aktualizáciou firmwaru tlačiarní, lebo na načasovanie aktualizácií nemáme u výrobcov tlačiarní žiadny vplyv,
  • na závady spôsobené dlhodobým neužívaním zakúpeného výrobku.

Vo všetkých vyššie uvedených bodoch platí na výrobky štandardná zákonná záručná lehota.


Ako postupovať pri uplatnení nároku na doživotnú záruku?

Rovnako ako v prípade akejkoľvek inej reklamácie. Podrobné pokyny sme spísali v pokynoch k reklamácii.