Informácie k aktuálnej situácii: Všetky objednávky vybavujeme v štandardnom režime. Viac informácii a doporučenia k nákupu máme pre vás tu.

5 najčastejších chýb tlačiarní OKI a riešení priamo od servisných technikov.

Ak vlastníte tlačiareň značky OKI, možno sa Vám stalo, že sa na jej displeji zobrazila chyba s prívlastkom Service call a nič nehovoriacimi číslom a Vám nezostávalo, než hľadať význam tejto chyby na internete. V horšom prípade ste museli kontaktovať servis. Ak máte v tlačiarni neoriginálne tonery a originálne kupovať nechcete, v servise vás môžu odbiť s tým, že je za problémom neoriginálny toner. Toto ale nemusí byť pravda.

Ak tento problém riešite práve teraz, tu je päť najčastejších chýb, s ktorými sa môžete stretnúť. Riešenia sú šité na mieru najbežnejším farebným tlačiarňam OKI.

Service call Error 142 – chyba 142:

Chybou 142 upozorňujú tlačiarne OKI na chybné usadenie zobrazovacieho valca. Nutne to ale nemusí znamenať, že je chybne usadený iba zobrazovací valec. Je možné, že je chybne vložený už prenosový pás. Problém môže tiež byť v zaseknutom papieri pod prenosovým pásom.


Riešenie:

1. Vyberte zobrazovací valec a prenosový pás z tlačiarne.
2. Uistite sa, že pod pásom nie je uviaznutý papier. Ak áno, vyberte ho.
3. Vložte prenosový pás späť na miesto. Uistite sa, že modré páčky sú v správnej pozícii.
4. Vložte zobrazovací valec do tlačiarne. Valec musí presne zapadnúť na určené miesto.

 

Service call Error 983 – chyba 983

Chyba 983 upozorňuje na súčasné vloženie viac kaziet rovnakej farby do tlačiarne. Touto chybou tlačiareň čiastočne zabráni tomu, aby sa tonerový prášok nesprávne farby dostal do zobrazovacej jednotky.
V prípade originálnych a kvalitných renovovaných tonerov sa táto chyba prakticky nevyskytuje. Majú totiž naviac ďalšie ochranný prvok, ktorý bráni vloženie nesprávnej kazety do nesprávneho slotu.

Riešenie:

1. Skontrolujte, či vkladáte tonerovú kazetu do správneho otvoru.
2. Ak áno, reklamujte kazetu s tonerom u svojho dodávateľa. Kazeta pravdepodobne obsahuje nesprávny čip.

 

Service call Error 980 – chyba 980

Signalizuje zaseknutý papier omotaný okolo valca zapekacej jednotky (fuseru). Toto je bohužiaľ chyba, ktorá sa nedá napraviť úplne jednoducho, zapekaciu jednotku musíte vymeniť. Bez vložení novej zapekacej jednotky sa totiž chyba nevymaže.
Aby ste pravdepodobnosť tejto chyby minimalizovali, je dôležitá prevencia.

Prevencia:

1. Používajte kvalitný papier. Bežný najlacnejšie kancelársky papier býva označený triedou C, používajte preto aspoň triedu B.
2. Pri tlači veľkých plôch a fotografií používajte zadný výstupný zásobník. Dráha papiera sa tak napriami a riziko omotanie sa zníži.
3. Pri tlači fotografií používajte špeciálne tvrdšie papier.
4. Krajným riešením je zníženie hustoty tlače jednotlivých farieb v nastavení tlačiarne.

 

Service Call 231:Fatal Error 03 – Chyba 231 - 03

Táto chyba sa zobrazí v prípade problémov v komunikácii medzi tlačiarňou a tonerom. Môže teda ísť o chybu čipu na konkrétnom toneri. Typicky sa ale táto chyba vyskytuje aj pri používaní alternatívnych kaziet rôznych výrobcov v jednej tlačiarni (v prípade farebných kaziet).

 

Riešenie:

1. Skontrolujte, či tonery používané v tlačiarni sú od rovnakého výrobcu. Ak nie, vymeňte ich. V krajnom prípade je možné vymeniť iba čipy na týchto kazetách (čipy musia byť od rovnakého výrobcu).

2. Skontrolujte usadenie čipu na kazete s tonerom, prípadne ho usaďte do správnej polohy.

3. Očistite kontaktnej plochy čipu a čítačky čipu v zobrazovacej jednotke suchou handričkou.

4. Ak máte tonery od rovnakého výrobcu s rovnakými čipy, vymeňte kazetu alebo čip, po vložení ktorej sa chyba zobrazuje.

 

Insert Toner Error 613 – Vložte toner chyba 613

Ak sa táto chyba zobrazí, aj keď je toner vložený v tlačiarni, je problém v komunikácii medzi čipom na tonera a tlačiarňou.

 

Riešenie:

1. Skontrolujte, či ste náhodou omylom nevložili do tlačiarne štartovací toner. Štartovacie tonery dodávané s tlačiarňou neobsahujú čip, tlačiareň preto nevie, že je toner vložený.

2. Skontrolujte usadenie čipu na kazete s tonerom, prípadne ho usaďte do správnej polohy.

3. Očistite kontaktnej plochy čipu a čítačky čipu v zobrazovacej jednotke suchou handričkou.

4. U novších modeloch môže byť najmä u netestovaných renovovaných tonerov čip otočený nesprávnym smerom (modely OKI MC332, OKI MC363, B412, B432, B512, MB472, MB492, MB562). Otočenie čipu môže v týchto prípadoch pomôcť vyriešiť problém.

5. Ak žiadny z uvedených krokov nepomohol, nemusíte meniť hneď celý toner. Často pomôže len výmena čipu.

 

Objavila sa na Vašej tlačiarni OKI iná chyba? Kontaktujte nás, spoločne sa pokúsime problém vyriešiť.

Kontaktovať odborníka s prosbou o radu.

 

Potrebujete kvalitný toner pre vašu tlačiareň OKI? Kliknite nižšie pre vyhľadanie konkrétneho modelu.

 

Vybrať kvalitný toner pre tlačiareň OKI